סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 849

 

"מפרישין כהן גדול"

יומא ב ע"א


מפרישים את הכ"ג מפני שעבודות יוה"כ כשרים רק בכה"ג – רש"י. ורש"י מביא שלומדים כך במס' הוריות פרק בתרא מדרשה, והעירו האחרונים [הרש"ש, השיח יצחק, החשק שלמה], שאין לימוד כזה בהוריות אלא בירושלמי ובברייתא בתורת כהנים שם יש לימוד שעבודת יום הכיפורים אינה כשירה אלא בו. ויש בזה נידון בראשונים, הבעל המאור מקשה על בעלי הפיוטים שסדרו גם ביה"כ את הפייסות, שהרי בסדר עבודת המקדש היו 4 פייסות בכל יום. פייס, פירושו שהכהנים עשו גורל לקבוע מי זוכה בעבודה מסויימת, והקשה בעל המאור מה שייך לעשות פייסות ביה"כ, אמנם המשניות במס' יומא עוסקות בעניני הפייסות, אבל כל זה שייך לשאר ימות השנה ולא ביה"כ לפי שכל עבודות היום אינם כשרים אלא בכה"ג. הרמב"ן במלחמות מתרץ שלא כל העבודות היו נעשות ביה"כ על ידי כה"ג, כי תרומת הדשן לדוגמא, היתה נעשית שלא ע"י כה"ג, ורק עבודות שהם מסדר היום כגון התמידים, היו צריכים להעשות ע"י כה"ג, ולדברי הרמב"ן גם ביה"כ היו 4 פייסות, ויש אריכות בראשונים אילו עבודות היו יכולות להעשות ע"י כהן הדיוט ביה"כ.

[הרה"ג מיכל זילבר שליט"א]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר