סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

יומא ח-יד

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. ניסיון השפעה של מגדר אחד על זולתו באמצעות הפעלת שניים מחמשת חושיו של הזולת?
 

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:

א. שהיה בוכה כשהיה מגיע לפסוק מסוים?
ב. "מרא דארעא דישראל"?
ג. שהושטה אליו יד, וכפי הנראה סרב לקבל אותה?
ד. שזכה לחתום על עסקאות, ללא צורך בהבאת עדי אופי או בתעודת יושר כלשהי?
ה. שמשתדל להסתיר משהו מהציבור, אך הקב"ה חושף אותו ברבים?
ו. ש"היה מצטער עליה לבלעה בכל יום"?
 

3. השלם:

א. "כל האומר ...... ........ חטאו אינו אלא .........".
ב. "............ שנאת חנם כנגד שלוש עבירות...".
ג. "טובה ........... של ראשונים מ........... של אחרונים ".
ד. "שלוחי מצוה ...... ...............".
ה. "מעלין ......... ולא מורידין".
 

4. שונות:

א. באיזו הזדמנות למדים אנו על השחיתות, שפשתה בקרב החברה היהודית בעניין מעמדה של משרת הכהן הגדול?
ב. בזיקה לביטוי "פעם אחת ביובל", מה עושים פעמיים ביובל?
ג. במה שונה פרט מסוים, אך בסיסי, בתרגילי סדר צבאיים מזה המופיע בענייננו?
ד. מה הייתה מחוות עולי הרגל בירושלים לתושבים שאירחו אותם בביתם חינם אין כסף?
ה. "...כאן בהטבת שתי נרות כאן בהטבת חמש נרות" (י"ד: בשליש התחתון): האם זו שפת רחוב קלוקלת או שפת הגמרא?!
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. בנות ציון הגבוהות, שהיו מבליטות את גובהן באמצעות הסמכת בנות נמוכות לידן וכן משקרות את עיניהן בכחל, פעלו על חוש הראייה של בחורי ישראל, בעוד שכאשר הפיצו ריח ערב מהמור והאפרסמון שתחת כפות רגליהן, פעלו על חוש הריח שלהם, ט: בתחילת הרבע השני.

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:
א. "כי מטי רבי יונתן להאי קרא (=כי קצר המצע מהשתרע והמסכה צרה כהתכנס) בכי אמר מאן דכתיב ביה כונס כנד מי הים נעשית לו מסכה צרה", ט: 4 אחרי ההתרחבות הראשונה.
ב. ר' אלעזר, ט: 4 למטה.
ג. "ריש לקיש הוי סחי בירדנא אתא רבה בר בר חנה יהב ליה ידא א"ל אלהא סנינא לכו וכו'", ט: 10 למטה.
ד. "דמאן דמשתעי ר"ל בהדיה בשוק יהבו ליה עיסקא בלא סהדי", ט: 4 למטה.
ה. "... מי שמייחד ביתו לו שאינו רוצה להשאיל כליו ואומר שאין לו הקב"ה מפרסמו כשמפנה את ביתו פרט למשאיל כליו לאחרים", י"א: 3 מתחת להתרחבות.
ו. "...ורצועה היתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת לחלקו של בנימין ובה היה מזבח בנוי ובנימין הצדיק היה מצטער עליה לבלעה בכל יום", י"ב. בשליש העליון.

3. השלם:
א. "כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה", ט. שורה אחרונה.
ב. "שקולה שנאת חנם כנגד שלוש עבירות...", ט: באמצע העמוד.
ג. "טובה צפורנן של ראשונים מכריסו של אחרונים", ט: 4 מתחת להתרחבות השנייה.
ד. "שלוחי מצוה אין ניזוקין", י"א. מעל אמצע העמוד.
ה. "מעלין בקודש ולא מורידין", י"ב: 2 למטה.

4. שונות:
א. "וכי לשכת פרהדרין היתה והלא לשכת בלווטי היתה אלא בתחלה היו קורין אותה לשכת בלווטי ומתוך שנותנין עליו ממון לכהונה ומחליפין אותה כל שנים עשר חודש כפרהדרין הללו שמחליפין אותם כל שנים עשר חודש לפיכך היו קוראין אותה לשכת פרהדרין", ח: בשליש התחתון.
ב. מזוזת הציבור נבדקת פעמיים ביובל, י"א. בשליש העליון.
ג. "בניגוד ל"לפי השמאל קדימה צעד" - "דאמר רבא דרך ביאתך וכי עקר איניש כרעיה דימינא עקר ברישא", י"א: 1 לפני ההתרחבות (ואולי נועדה הפקודה הצבאית לאפוקי מדרבא!...).
ד. "שמע מינה אורח ארעא למישבק איניש גולפא ומשכא (קנקן של חרס ועור בהמה שהוא שוחט ואוכל בבית בעל הבית) לאושפיזיה", י"ב. מתחת לאמצע.
ה. זוהי שפת הגמרא במיטבה, שהרי בלשון חכמים "נר" היא גם נקבית!

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר