סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

יומא טו-כא

 

1. באיזה עניין נזכר/ים:

א. המחותנים בייתוס וגמלא?
ב. גמטריא?
 

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:

א. שהעיד על עצמו ששכח פרט חשוב?
ב. הכותל בהר הבית שהיה שונה משאר הכתלים ובמה?
ג. שבכו בגין חשד בלבד?
ד. "שהיו תולעין יוצאין מחוטמו"?
 

3. מה המשותף ל:

א. זבוב, בשר הקודש, נחש ועקרב?
 

4. השלם:

א. "כל ........... שאתה פונה לא יהו אלא דרך .......... למזרח".
ב. "אינו דומה מי שיש לו ..... ב....... למי שאין לו ..... ב.......".
ג. "היוצא לדרך קודם קריאת הגבר ...... ב..........".
ד. "בשעה שישראל עולין לרגל עומדין............. ומשתחוים ..............".
 

5. שונות:

א. האם כוהנים בעלי מומים היו פטורים לחלוטין מעבודת המקדש?
ב. פרט לכישורים הרוחניים המצופים מהכוהן הגדול הוא נדרש גם לכישור בתחום האתליטיקה. למה הכוונה?
ג. בציבורים מסוימים מקובלת אסכולה של אידיאליזציה של הדורות הקודמים. איזה אירוע בענייננו עשוי להעמיד בסימן שאלה את ההכללה הזאת?
ד. להבדיל אלף אלפי הבדלות מהעשן הלבן, המבשר אצל הנוצרים את בחירת המנהיג הרוחני שלהם, מה לנטיית העשן ולמשמעותה בענייננו?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר/ים:
א. "תרקבא דדינרי עיילא ליה מרתא בת בייתוס לינאי מלכא על דאוקמיה ליהושע בן גמלא בכהני רברבי", י"ח. מתחת לאמצע העמוד, וראה רש"י על אתר.
ב. "השטן בגמטריא תלת מאה ושיתין וארבעה הוי תלת מאה ושיתין וארבעה יומי אית ליה רשותא לאסטוני ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני", כ. 3 למעלה.

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:
א. (לשכה) "מערבית דרומית אמר ר"א בן יעקב שכחתי מה היתה משמשת", ט"ז. באמצע.
ב. "כל הכתלים שהיו שם היו גבוהין חוץ מכותל מזרחי שהכהן השורף את הפרה עומד בהר המשחה ומכוון ורואה כנגד פתחו של היכל בשעת הזאת הדם", ט"ז. 1 לפני ההתרחבות.
ג. "...הוא (=הכהן הגדול) פורש ובוכה שחשדוהו צדוקי והם (=זקני כהונה) פורשין ובוכין דא"ר יהושע בן לןי כל החושד בכשרים לוקה בגופו", י"ט: 5 למעלה.
ד. "מעשה בצדוקי אחד שהתקין מבחוץ והכניס... אמרו לא היו ימים מועטין עד שמת והוטל באשפה והיו תולעין יוצאין מחוטמו וכו'" , י"ט: 9 למעלה.

3. מה המשותף ל:
א. שלושתם הם פריטים מתוך עשרה נסים שנעשו בבית המקדש, כ"א. בשליש העליון.

4. השלם:
א. "כל פינות שאתה פונה לא יהו אלא דרך ימין למזרח", ט"ו: מתחת לשליש העליון.
ב. "אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו", י"ח: 2 לפני המשנה.
ג. "היוצא לדרך קודם קריאת הגבר דמו בראשו", כ. 3 למעלה.
ד. "בשעה שישראל עולין לרגל עומדין צפופין ומשתחוים רווחים", כ"א. 7 למעלה.

5. שונות:
א. לא ולא: "היא היתה לשכת דיר העצים ששם כהנים בעלי מומין עומדים ומתליעין בעצים שכל עץ שיש בו תולעת פסול לגבי מזבח", ט"ז. מתחת לשליש העליון.
ב. "...אמרי ליה אחוי קידה" (רש"י: "נועץ גודליו בארץ ושוחה ונושק את הרצפה ועומד"), י"ט: 8 למטה.
ג. "... אמריתו אמאי לא אתי משיח והא האידנא יומא דכיפורי הוא ואבעול כמה בתולתא בנהרדעא", י"ט: 2 למטה.
ד. "במוצאי יו"ט האחרון של חג הכל צופין לעשן המערכה נוטה כלפי צפון עניים שמחים ובעלי בתים עצבין וכו'", כ"א: 9 למטה!

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר