סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

יומא כב-כח

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו"?
ב. המינוח מעולם השחמט "דרך הילוכו"?
ג. חברון?
ד. אברהם?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שחל אצלו שיבוש בסדרי העדיפויות שלו?
ב. "Affection"?
 

3. מה המשותף ל:

א. לוי ויששכר?
 

4. השלם:

א. "אמר רב נהילאי בר אידי אמר שמואל כיון שנתמנה אדם פרנס על הציבור..........."
ב. "מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול מפני שלא היה בה שום ......"
ג. "אין מעמידין ......... על הציבור אלא אם כן קופה של .......... תלויה לו מ............".
ד. "כל תלמיד חכם שאינו .......... ו.......... כנחש אינו .......... ........".
ה. ".......... שבישל בהן ............ לרבו לא ימזוג בהן ...... לרבו".
ו. ".............. מקדימין ל............".
 

5. שונות:

א. אליבא דפירוש רש"י, היכן בהטלת הפייסות דווקא "אחרון אחרון חביב"?
ב. באיזה פיס יכולים היו הכוהנים לזכות אך ורק פעם אחת בחייהם ומדוע?
ג. באיזה אירוע נותר חלק מהעם ללא אתרוגים כשרים?
 

6. ביד הלשון

א. "וירב בנחל...על עסקי נחל וכו'" (כ"ב: 3 לפני ההתרחבות הראשונה): אליבא דהדרשן, אין "בנחל" תיאור ........ אלא ......... .
ב. להלן ציטוט שגוי במכוון מתוך הכתוב. זהה את השגיאה, ונסה לשער בנפשך מדוע נשאלה שאלה זו: "מעשה שהיו שניהן שוין ורצין ועולין בכבש ודחף אחד מהן את חבירו ונפל ושבר את רגלו'".
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "הנעלבין ואינן עולבין שומעין חרפתן ואינן משיבין עושין מאהבה ושמחין ביסורין עליהן הכתוב אומר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו", כ"ג. 11 למעלה.
ב. "הפייס השני מי שוחט (=את קורבן התמיד)...דרך הלוכו היה קרב", כ"ה. בסיפא של המשנה.
ג. "... אם הגיע הרואה אומר ברקאי מתיא בן שמואל אומר האיר פני כל המזרח עד שבחברון", כ"ח. 4 במשנה.
ד. "אמר רב ספרא צלותיה דאברהם...", כ"ח: 8 למעלה, וכן בשורות העוקבות בעניין ברית המילה, וכן בהמשך.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "מעשה בשני כהנים שהיו שניהן שוין ורצין ועולין בכבש קדם אחד מהן לתוך ארבע אמות של חבירו נטל סכין ותקע לו בלבו", כ"ג. מתחת להתרחבות הראשונה. בהמשך – 6 שורות לאחר מכן - מסופר גם על אביו של הנרצח, שדאגתו הייתה נתונה יותר לטומאת הסכין מאשר לחיי בנו: "ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים".
ב. "נחומא בן אפקשיון אומר אף ברקאי בחברון", כ"ח: 2 למעלה.

3. מה המשותף ל:
א. "לא משכחת צורבא מרבנן דמורי אלא דאתי משבט לוי או משבט יששכר", כ"ו. 12 למעלה.

4. השלם:
א. "אמר רב נהילאי בר אידי אמר שמואל כיון שנתמנה אדם פרנס על הציבור מתעשר", כ"ב: 7 לפני ההתרחבות הראשונה.
ב. "מפני מה לא נמשכה מלכות בית שאול מפני שלא היה בה שום דופי", כ"ב: 5 למטה.
ג. "אין מעמידין פרנס על הציבור אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו מאחוריו", כ"ב: 4 למטה.
ד. "כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם", כ"ב: שורה אחרונה.
ה. "בגדים שבשל בהן קדרה לרבו לא ימזוג בהן כוס לרבו", כ"ג: מתחת לאמצע העמוד.
ו. "זריזין מקדימין למצות", כ"ח: מתחת לרבע העליון.

5. שונות:
א. רש"י, ד"ה הצביעו: "... ומי שהמניין כלה בו הוא הזוכה וכן לכל הפייסות", כ"ב. רש"י בשליש העמוד
ב. "הפייס השלישי חדשים לקטרת באו והפיסו"..."תנא מעולם לא שנה אדם בה ...מפני שמעשרת", כ"ו. במשנה ובתחילת הגמ'.
ג. "ולמנסך אומר לו הגבה ידיך שפעם אחת נסך על גבי רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהן", כ"ו: מתחת לשליש העמוד.

6. ביד הלשון:
א. מקום, מושא.
ב. "...ונפל ונשברה רגלו", כ"ב. 4 לפני סוף המשנה, ללמדך שכך הוא הנכון, שכן אין הכוונה לאדם השובר את רגלו במכוון!

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר