סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

גליון: "אַבְרֵךְ" - מאוצרות שר התורה רבי יוסף ענגיל זצ"ל
גליון ג, טבת תשעד לפ"ק, מדור "מרגניתא דבי רב"
המו"ל: מכון "אוהבי תורה" לההדרת ספרי הגאון זצ"ל - מאנסי יצ"ו

 

אם 'זריזין מקדימין למצוות' הוא חיוב גמור

יומא כח ע"ב


ביומא (כח:), כל היום כשר למילה, אלא שהזריזין מקדימין למצות שנאמר וישכם אברהם בבקר ויחבש וגו'. עיין מאירי (ד"ה כל) שכתב: ומכל מקום ראוי לזריזים להקדים בה בשחרית, שלא יראה כמתרשל בה מצד חמלתו על הבן, ולאחוז בדרכי האבות, שנאמר עליהם בכיוצא בה וישכם אברהם בבוקר, עכ"ל.

משמע מדבריו, דזריזין מקדימין איננו חיוב גמור, וענינו רק מפאת שראוי לאדם לאחוז בדרכי אבות. ואולי טעמו משום דאין למידין מקודם מתן תורה (עיין ירושלמי מועד קטן פ"ג ה"ה). וגם לא נאמר בתורת חיוב שצריך לעשות כן, רק הכתוב סיפר שאברהם עשה כן, ועל כן ענינו רק שראוי לאחוז בדרכי אבות ולעשות כמו שעשה אברהם.

וגם יוצא מדבריו חידוש, דבמילה יש עוד חיוב פרטיי להקדים שלא יראה כמתרשל מצד חמלתו על הבן, מה שאין כן בשאר מצוות דאין חיוב זה.

גליוני הש"ס פסחים ד. ד"ה דכתיב

תגובות

  1. כז אייר תשפ"א 09:41 כרמוז בטעמים | עלי

    וישכם אברהם בבקר - קדמא ואזלא.

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר