סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

יומא כט-לה

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. קוף?
ב. 18+12=30?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. הכהן הגדול שזוכה ל"הפליה מתקנת"?
ב. שקיים בגופו את ההמלצה "הוי גולה למקום תורה"?
ג. שב"ציטוט" שלו מספר תהילים שינה מסדר הכתוב?
 

3. מה המשותף ל:

א. הלל,רבי אלעזר בן חרסום, יוסף הצדיק?
 

4. השלם:

א. "שילהי ד.......... קשיא מ...........".
ב. "אין ................ על המצות".
ג. ".............. של ברזל היו מחמין מערב יוה"כ".
 

5. שונות:

א. היכן בענייננו יש ביטוי מעשי לפתגם "כל המוסיף גורע"?
ב. ליל שבת. עקרת הבית כבר שכבה לישון, והנה היא מתעוררת באישון ליל ומגלה שמיטת בעלה ריקה: לאן הוא נעלם?
ג. מתוך שבע מילים בשורה - היכן יש ארבע מילים זהות ומילה חמישית בתוספת קלה בלבד?
 

6. ביד הלשון:

א. "שילהי דקייטא קשיא מקייטא" (כ"ט. 2 למעלה): איזו מילה משורש המילה המובלטת חודשה בעברית החדשה?
ב. ("חוץ מכבודו"): "הלכה בסעודה אדם יוצא להשתין מים וכו'" (ל. מתחת לשליש העמוד). מהו שורש המילה המובלטת?
ג. "בגדי לבן" (ל"ב: 3 למעלה): מהו החריג הלשוני בצירוף הזה?
ד. "ואימא חד שדייה לדישון מזבח הפנימי" (ל"ג: מעל אמצע העמוד). האם אכן מפזרים דשן על המזבח?!
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. כאשר הכהן סידר את לחם הפנים שלא כמצוותו ושלא בזמנו, "נעשה כמו שסדרו הקוף" (כ"ט: 3 למטה).
ב. "וחכמים אומרים בשחר היה (=הכהן הגדול) לובש של שמונה עשר מנה ובין הערבים של שנים עשר מנה הכל שלשים מנה", ל"ד: 4 למטה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "...אם היה כ"ג זקן או איסטניס מחמין לו חמין ומטילין לתוך הצונן כדי שתפיג צינתן", ל"א: לקראת סוף המשנה.
ב. רבי אלעזר בן חרסום, שהיה "נוטל נאד של קמח על כתיפו ומהלך מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה וכו'", ל"ה: מתחת לאמצע העמוד.
ג. "אמרה לו הריני חובשתך בבית האסורין אמר לה ה' מתיר אסורים ... ה' זוקף כפופים...ה' פוקח עורים" (ל"ה: 4 לפני ההתרחבות השנייה). דוק בתהילים ותמצא, שהתואר השלישי שלפנינו הוא השני בתהילים!

3. מה המשותף ל:
א. "נמצא הלל מחייב את העניים רבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים יוסף מחייב את הרשעים", ל"ה: 1 לפני המשנה.

4. השלם:
א. "שילהי דקייטא קשיא מקייטא, כ"ט. 2 למעלה.
ב. "אין מעבירין על המצות", ל"ג. בשורה האחרונה.
ג. "עששיות של ברזל היו מחמין מערב יוה"כ", ל"ד: 9 למעלה.

5. שונות:
א. "אמרו עליו על ר' אלעזר בן חרסום שעשתה לו אמו כתונת משתי ריבוא ולא הניחוהו אחיו הכהנים ללובשה מפני שנראה כערום", ל"ה:12 למעלה.
ב. הבעל, שענה לשם "הלל", היה תקוע באותה שעה בארובת בית מדרשם של שמעיה ואבטליון, כשמעליו שלג בגובה שלוש אמות! ל"ה: באמצע העמוד.
ג. "קרא בד בד בד בד מובחר בבד", ל"ה. בשורה האחרונה.

6. ביד הלשון:
א. המילה היא "קייטנה", שלו הייתה נגזרת על דרך העברית, הייתה נקראת "קייצנה"!
ב. בניגוד למצופה, השורש הוא ש.י.נ (ראה צורת הכתיב "לאכל את חריהם ולשתות את שיניהם עמכם", מל"ב, י"ח כ"ז). האות ת היא ציין של בניין התפעל.
ג. בשל צורת הנסמך, נראה הצירוף "בגדי לבן" כצירוף סמיכות, אלא שהסומך בו חייב להיות שם עצם ולא שם תואר ("לבן"). על כורחך נמצאת אומר, ש"בגדי" אינה נסמך, ותעיד על כך "כל נדרי" ועוד כיו"ב.
ד. דישון בתנ"ך משמעו סילוק הדשן=האפר מעל המזבח, ולא פיזור!

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר