סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

יומא לו-מב

 

1. באיזה עניין נזכר/ים:

א. הלכות ליווי הרב בדרך?
 

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:

א. מיכאל, גבריאל, רפאל, אוריאל – איזה מהם אינו מוזכר בענייננו?
ב. ש"היה מצטער על חברתה"?
ג. שהחמירו עם בניהם ומי – עם בנותיהם?
ד. שהשתלם למעביד להעסיקו לפי שעות ולא בקבלנות?
 

3. מה המשותף ל:

א. בית גרמו, בית אבטינס, הוגרס בן לוי?
ב. גורל, לשון של זהורית, נר מערבי?
 

4. השלם:

א. "והייתם ............. מה' ומ...............".
ב. "אין .......... נוגעת ב........... אפי' כמלא ........".
ג. "... שלא כבתה שמשו של ..... ....... שמשו של שמואל ה.........".
ד. "בא ל..... פותחין ... בא לטהר ............ אותו".
ה. "........ חסה על ........... של ישראל".
 

5. שונות:

א. במבחן בגמרא בענייננו, כתב תלמיד, בין השאר, על שלושה סוגים של ריבת מאכל. מהיכן הוא דלה את הרעיון הזה?!
ב. איזו אסוציאציה יש בענייננו ל"ירושלים של זהב"?
ג. באיזה מקום בארץ היה סעיף ההוצאות החודשיות קטן יותר מהרגיל ומדוע?
 

6. ביד הלשון:

א. "...ושם רשעים ירקב מדאורייתא מנא לן דכתיב ויאהל עד סדום וכתיב ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד" (ל"ח: באמצע העמוד).
מהו סוג המשפט המובלט אליבא דמ"ד שלפנינו, ומהו סוגו, אליבא דהאמורא
שאיננו מסכים איתו?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר/ים:
א. "הסגן בימינו וראש בית אב בשמאלו אמר רב יהודה המהלך לימין רבו הרי זה בור וכו' וכו'", ל"ז. 3 מתחת להתרחבות.

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:
א. אוריאל: "וכן מצינו בשלשה מלאכי השרת שבאו אצל אברהם מיכאל באמצע גבריאל בימינו ורפאל בשמאלו", ל"ז. 6 מתחת להתרחבות.
ב. "כשהלך ניקנור להביא דלתות מאלכסנדריא של מצרים בחזירתו עמד עליו נחשול שבים לטבעו נטלו אחת מהן והטילוה לים...מיד נח הים מזעפו והיה מצטער על חברתה", ל"ח. 2 למעלה.
ג. "מעולם לא נמצאה פת נקיה ביד בניהם (=של בית גרמו) שלא יאמרו ממעשה לחם הפנים זה ניזונין" ..."מעולם לא יצאת כלה מבושמת מבתיהן...שלא יאמרו ממעשה הקטורת מתבסמין", ל"ח. אחרי אמצע העמוד ובהמשך.
ד. "אמרו עליו (=על בן קמצר) שהיה נוטל ד' קולמוסין בין אצבעותיו ואם היתה תיבה של ד' אותיות היה כותבה בבת אחת" (ל"ח: 7 למעלה). ההספק שלו היה גבוה אפוא פי ארבעה מזה של אדם רגיל!

3. מה המשותף ל:
א. שלושתם – וטעמם ונימוקם עימם - לא היו מוכנים ללמד את סודם המקצועי הקשור בעבודת בית המקדש, ל"ח. מהמשנה ואילך, עד ל"ח: 3 למעלה.
ב. אצל שלושתם חל שינו באופן תפקודם לאחר ארבעים שנות קביעות בימיו של שמעון הצדיק, ל"ט. בשליש התחתון.

4. השלם:
א. "והייתם נקיים מה' ומישראל", ל"ח. אחרי אמצע העמוד.
ב. "אין מלכות נוגעת בחברתה אפי' כמלא נימא", ל"ח: 2 למעלה.
ג. "עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי", ל"ח: 2 מתחת להתרחבות השנייה.
ד. "בא לטמא פותחין לו בא לטהר מסייעין אותו", ל"ח: 2 למטה.
ה. "התורה חסה על ממונן של ישראל", ל"ט. באמצע העמוד.

5. שונות:
א. כך הוא פירש בשוגג את הכתוב: "ת"ל גורל גורל ריבה ריבה של זית ריבה של אגוז ריבה של אשכרוע"..., ל"ז. 6 למטה.
ב. "הילני אמו עשתה נברשת של זהב וכו' תנא בשעה שהחמה זורחת ניצוצות יוצאין ממנה והכל יודעין שהגיע זמן קריאת שמע", ל"ז: 4 למעלה.
ג. "נשים שביריחו אינן צריכות להתבשם מריח קטורת", ל"ט: בשליש התחתון.

6. ביד הלשון:
א. משפט מוסגר (הנקרא בקול שקט יותר), לעומת משפט עיקרי.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר