סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

יומא נ-נו

 

1. באיזה עניין נזכר/ים:

א. דם על מפתן פתח הבית, ולא בקרבן פסח קא עסקינן?
 

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:

א. האדם, שאולי לא בזדוניות החל לגלות סוד כמוס, ונענש בחומרה בשל כך?
 

3. מה המשותף ל:

א. "שאת, משוקדים, מחר, ארור וקם"?
ב. צנצנת המן, צלוחית שמן המשחה, מקלו של אהרן, שקדיה ופרחיה וארגז...?
 

4. השלם:

א. "לא מתו בני ....... אלא על ש..... הלכה בפני .... רבן".
 

5. שונות:

א. היכן בענייננו בא לידי ביטוי מעשי הכלל "כל המוסיף גורע"?
ב. איזה קטע גמרא בענייננו מומלץ ללמד בתשומת לב רבה תלמידים חוצפנים?
ג. אחת מהתפילות המיוחסות לכוהן הגדול בבית החיצון היא "לא יעדי עביד שולטן מדבית יהודה" (נ"ג: לפני האמצע). האם ידוע לך היכן בתרגומו לתורה שיבץ אונקלוס את הקטע הזה?
 

6. ביד הלשון:

א. "... אי משום דאתי בכנופיא פסח נמי אתי בכנופיא" (נ"א. אחרי אמצע העמוד): איזה שינוי משמעות חל במילה המובלטת, לאורך ההיסטוריה של השפה העברית?
ב. "ויאמר ללוים המבינים לכל ישראל..." (נ"ב: בשליש התחתון): במה שונה משמעות המילה המובלטת מזו הרווחת בשפה?
ג. "אם כן מה ת"ל כי בענן אראה על הכפורת מלמד שנותן בה מעלה עשן" (נ"ג. 7 למעלה). השלם את המילים החסרות: בתחום חלקי הדיבר, "מעלה עשן" איננו ......(+.... .....) אלא .... ......
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר/ים:
א. "רבא כד הוה מיפטר מיניה דרבי יוסף הוה אזיל לאחוריה עד דמנגפן כרעיה ומתווסן אסקופתא דבי רב יוסף דמא", נ"ג. 2 למטה.

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:
א. "מעשה בכהן אחד שהיה מתעסק וראה רצפה משונה מחברותיה ובא והודיע את חבירו ולא הספיק לגמור את הדבר עד שיצתה נשמתו וידעו ביחוד ששם ארון גנוז", נ"ד. באמצע העמוד.

3. מה המשותף ל:
א. "חמש מקראות בתורה אין להן הכרע", נ"ב. שורה אחרונה.
ב. כולם נגנזו עם גניזת הארון, נ"ב: באמצע.

4. השלם:
א. "לא מתו בני אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן", נ"ג. בשליש התחתון.

5. שונות:
א. "ומתפלל (=הכוהן גדול) תפלה קצרה בבית החיצון ולא היה מאריך בתפלתו שלא להבעית את ישראל", נ"ב: בסוף המשנה.
ב. את הקטע המספר שלושה סיפורים קצרים על יחסם הכנוע והמכבד של תלמידים כלפי רבותיהם – נ"ג. 5 למטה, ד"ה "כי הא דר' אלעזר".
ג. "לא יסור שבט מיהודה", בראשית מ"ט,י.

6. ביד הלשון:
א. ממשמעות כוללת של חבורה, התייחדה לה בעברית החדשה משמעות שלילית של בעלי זרוע.
ב. "להבין" בפסוקנו מתפקד כפועל יוצא, שמשמעו "להסביר, לגרום לזולת להבין".
ג. פועל (+שם עצם) אלא שם עצם.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר