סקר
עם סיום מס' שבת

 

סוגיות בדף היומי
מתוך הגליון השבועי "עונג שבת" המופץ בבני-ברק
גליון מס' 863

 

"דתניא הלוקח יין מבין הכותים אומר שני לוגין שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה"

סוכה כג ע"ב


רש"י פירש: שמדובר כאן בליל שבת, וסובר רש"י שמותר להפריש בשבת תרו"מ על ידי ברירה. תוס' האריכו להוכיח שאין שום אפשרות של תיקון טבל בשבת בהיתר. וכן כתבו שאי אפשר להעמיד שמדובר כאן מבעוד יום, והטעם הוא: מפני שאין לו חבית, שא"כ היה לו לקבוע מקום למעשר שני ולחלל אותו, ותוס' לשיטתם שמפרשים: שמה שנאמר ומיחל אין הכוונה שמחלל, אלא שמתחיל לשתות מיד. ולכן פירשו התוס': שמדובר כאן בבין השמשות שקי"ל שאין מעשרין את הודאי בבין השמשות, ועל כן אינו יכול להפריש את המעשרות מהחבית, וכן אינו יכול לקבוע מקום שיהיה המעשר בצפונו או בדרומו, מפני שקביעות מקום חשובה כהפרשה, אבל באופן זה שאומר שאני עתיד להפריש ולא קובע מקום לא אסרו חכמים בבין השמשות. וכתבו התוס': שפירות הכותים שמוכרים לאחרים הם ודאי טבל ואינם דמאי, אע"פ שהכותים נזהרים במה שכתוב בתורה להדיא, מ"מ בפירות שהם מוכרים לאחרים אינם מעשרים, כיון שאינם חוששים ב"לפני עיור" שאסור להכשיל אדם בעבירה, והם מפרשים את הפסוק של לפני עיור כפשוטו שלא יתן מכשול לפני עיור. וגם אינם חוששים משום גזל הכהן, כיון שזה עדיין ממון שאין לו תובעים שאינו שייך לכהן מסויים, וכן מפני שעדיין לא הוברר חלקו של הכהן.

(שיעורי היום)

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר