סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

דיוק וחידוש ברש"י

מסכת יומא דף עח

 

עמוד א

רש"י ד"ה מכאן רמז לנדה. מדלא קרי ליה ראוי לנדה עד שמתגבר כנחל שוטף שמגיע לפתח בית דוד רמז שצריכה לטבילת מים עמוקים שתשב בהן עד צוארה ואע''ג דלא רמיז קרא עד צוארה רמיז מיהא דניהוו עמוקים עומק הראוי וזה כראוי:
נראה לדייק מאריכות דברי רש"י בהסבר איך מצאנו רמז לטבילת נידה במים עמוקים דים וז"ל מדלא קרי ליה ראוי לנדה עד שמתגבר כנחל שוטף שמגיע לפתח בית דוד רמז שצריכה לטבילת מים עמוקים וכו' ודי היה לו לומר מדלא קרי ליה ראוי לנדה עד שמתגבר כנחל שוטף רמז שצריכה לטבילת מים עמוקים וכו' ע"כ נראה שרצה לומר שהדיוק הוא מזה שזה נהיה בדיוק סמוך לפתח בית המלך ומשום כבודה של מלכות שהנידה לא תצטרך להרחיק ולילך לטבול ומשום שצריך להסתיר את טבילתה וכ"ש המלכה ע"כ דבר זה נהיה בדיוק ליד פתח בית המלך ובזה יובן יותר מדוע הרמז לטבילת נידה יותר משאר הטמאים זבין וזבות ויולדות שהוזכרו בגמ' ולא רק מפני שבפסוק כתוב לנדה, ויש שלומדים זאת משום שנאמר וליושבי ירושלים רמז שצריכה לישב עד צוארה במים.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר