סקר
באיזה גיל התחלת ללמוד דף יומי


 

הארה שבועית מהתלמוד הירושלמי במסגרת הדף היומי

הרב אברהם בלס, מכון הירושלמי

ביצה טו ע"ב

 

מובא בתלמוד הבבלי (ביצה טו, ב)

"דתניא, רבי אליעזר אומר: אין לו לאדם ביום טוב אלא: או אוכל ושותה או יושב ושונה. רבי יהושע אומר: חלקהו - חציו לה' וחציו לכם. אמר רבי יוחנן: ושניהם מקרא אחד דרשו. כתוב אחד אומר +דברים טז+ עצרת לה' אלהיך, וכתוב אחד אומר +במדבר כט+ עצרת תהיה לכם, הא כיצד? רבי אליעזר סבר: או כולו לה' או כולו לכם, ורבי יהושע סבר: חלקהו - חציו לה' וחציו לכם".
ישנה מחלוקת כיצד נוהגים בחג לדעת ר' יהושע חציו לה' וחציו לכם. לדעת ר' אליעזר או כולו לה' או כולו לכם.

לסוגיה זו ישנה מקבילה במסכת פסחים (בבלי פסחים סח, ב)

"דתניא, רבי אליעזר אומר: אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה. רבי יהושע אומר: חלקהו, חציו לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש. ואמר רבי יוחנן: ושניהם מקרא אחד דרשו, כתוב אחד אומר +דברים טז+ עצרת לה' אלהיך, וכתוב אחד אומר +במדבר כט+ עצרת תהיה לכם. רבי אליעזר סבר: או כולו לה' או כולו לכם. ורבי יהושע סבר: חלקהו, חציו לה' וחציו לכם. (עב"ם סימן) אמר רבי אלעזר: הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם. מאי טעמא - יום שניתנה בו תורה הוא. אמר רבה: הכל מודים בשבת דבעינן נמי לכם. מאי טעמא - +ישעיהו נח+ וקראת לשבת ענג".

ישנם מספר הוספות לסוגיה. לעניינינו כולם מסכימים שבשבת חציו לה' וחציו לכם.

תלמוד ירושלמי שבת יד, ג

"רבי חגי בשם רבי שמואל בר נחמן: לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לאכילה ולשתייה על ידי שהפה זה מסריח התירו לו לעסוק בהן בדברי תורה רבי ברכיה בשם רבי חייא בר בא לא ניתנו שבתות וימים טובים אלא לעסוק בהן בדברי תורה מתניתא מסייעה בין לדין בין לדין. כיצד הוא עושה או יושב ואוכל או יושב ועוסק בדברי תורה כתוב אחד אומר שבת הוא לה' וכתוב אחר אומר עצרת לה' אלהיך הא כיצד תן חלק לתלמוד תורה וחלק לאכול ולשתות".

באופן עקרוני ביחס לשבת אנו מוצאים את אותה מסקנה – חלקהו. מה שמעניין הוא שבתלמוד הירושלמי ישנה הרחבה. גם בשבת כל צד מדגיש את הצד שלו. אחד אומר רק לכם ואחד אומר רק לה' ובסופו של דבר אחרי שמדגישים גם את הצד הרוחני וגם את הצד המעשי המסקנה ששניהם חשובים, ושבת היא השילוב של הצד הרוחני והחומרי.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר