סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

ביצה יג-יט

 

1. באיזה עניין נזכר/ים:

א. חמישה גדלים שונים של כלי קיבול?
ב. הציטוט מתהילים "אדיר במרום ה'"?
 

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:

א. שנצפה מהלך בשבת הלוך ושוב עטור תפילין של יד ושל ראש?
ב. ששימש מורה בבית ספר שש שנתי על שש כיתותיו?
ג. שאכל בשר ביום ג', ולשיטתו נחשבה לו אכילה זו לכיבוד שבת?
ד. העיוור, ששכח משהו פעמיים בהפרש של שנה תמימה, וכונה על ידי רבו בכינוי "פושע"?
 

3. השלם:

א. "רוב לסטים......... נינהו".
ב. "כל מזונותיו של אדם............ לו מראש השנה ועד יום הכפורים חוץ מהוצאת ............ והוצאת..".. והוצאת........ לתלמוד תורה" שאם פחת......... לו ואם........ מוסיפין לו".
ג. "הנותן.... לתינוק צריך להודיע ל.....".
ד. "הני........... טפשאי דאכלי........ בנהמא".
 

4. שונות:

א. לריבוי עובדים במשק הבית עלול להיות גם חיסרון - למה הכוונה בענייננו?
ב. "סנדל המסומר אסור לנעלו... משום מעשה שהיה" (ט"ו. 8 למעלה). מהו המעשה?
ג. היכן בענייננו מומחש הפער בין צורכי הרוח לבין הצרכים הגשמיים של האדם?
ד. תינוק מגיע הביתה כשעל פניו כתם כחול ואימו אינה נכנסת לפאניקה. הכיצד?
ה. אליבא דריש לקיש, מהו הדבר הניתן לאדם אחת לשבוע, ולאחר יממה ניטל ממנו?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר/ים:
א. פטסין, חביות, כדין, לגינין, כוסות, ט"ו: מעל לאמצע.
ב. "הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנאמר אדיר במרום ה' וכו'", ט"ו: 4 למטה.

2. מי/מה הוא זה ואיזה הוא:
א. הוא עשה כן בדין, לאחר שבשבת מצא בשדה זוג תפילין, ומחשש שלא יישמרו שם מחמת כלבים או ליסטים הניחן על ידו ועל ראשו והביאן העירה, ט"ו. 6 למטה.
ב. "מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טוב יצתה כת ראשונה... כת שניה... התחילו כת ששית לצאת אמר הללו בעלי מארה", ט"ו: מעל אמצע העמוד.
ג. "אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אחרת נאה הימנה מניח את השניה ואוכל את הראשונה", ט"ז. מעל הרבע העליון, וראה רש"י על אתר.
ד. אותו סומא, שהיה עצוב בר"ה בגין שכחתו להניח עירובי תבשילין, וחזר על אותו מחדל שנה לאחר מכן, כונה ע"י רבו, מר שמואל, "פושע את", ט"ז: מתחת לאמצע העמוד.

3. השלם:
א. "רוב לסטים ישראל נינהו", ט"ו. 1 לפני הסוף.
ב. "כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים חוץ מהוצאת שבתות והוצאת י"ט והוצאת בניו לתלמוד תורה" שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לו", ט"ז. שורה ראשונה.
ג. "הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו", ט"ז. באמצע העמוד.
ד. "הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא", ט"ז. 13 למטה.

4. שונות:
א. רב פפי, שנזדמן לבי מר שמואל ביום טוב, לא אכל דייסה מחשש לכתישת גריסי החיטה על ידי העבדים במכתשת גדולה, י"ד: 1 למעלה.
ב. "סנדל המסומר מאי טעמא אמר שמואל שלפי הגזרה היו והיו נחבאין במערה ואמרו הנכנס יכנס והיוצא אל יצא נהפך סנדלו של אחד מהן כסבורין הם אחד מהן יצא וראוהו אויבים ועכשיו באין עליהן דחקו זה בזה והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים... באותה שעה אמרו אל יצא אדם בסנדל המסומר", שבת ס. בתחילת גמ'.
ג. במפגש שבין רבי אליעזר "שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טוב" לבין הציבור הרחב, שצרכיהם הגשמיים הביאו ליציאתם המודרגת מבית המדרש, ט"ו: מעל אמצע העמוד.
ד. "הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו מאי עביד ליה שייף ליה משחא ומלי ליה כוחלא", ט"ז. באמצע העמוד.
ה. "דאמר ר' שמעון בן לקיש נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו", ט"ז. מעל לשליש התחתון.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר