סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

תענית לא - מגילה ז

 

1. באיזה עניין נזכר?

א. "ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה"?
ב. "עיזא דבי טבחי שמינא מינאי"?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. העסוקות בדברי בדים לקראת יומיים בשנה?
ב. שקילל בפורים, את מי ומדוע?
ג. שאמרו ברוח המקובל כיום : "היא משלנו"?
ד. שרצה לאכול... צלחות?
 

3. מה המשותף ל:

א. העברת המגילה ד' אמות ברשות הרבים, עניים?
 

4. השלם:

א. "אם יאמר לך אדם......... ולא..........אל תאמן".
ב. "......... ו..........תאמן".
ג. "שלחה להם אסתר לחכמים.......... לדורות".
ד. ".... בין יום טוב לשבת אלא....... ...... בלבד".
 

5. שונות:

א. איזו ברכה בברכת המזון הותקנה לציון אירוע היסטורי?
ב. האם נכונה הקביעה, שכל המצוות נדחות מפני קריאת מגילה, כולל עבודת המקדש?
ג. איזו תקנת חכמים מנומקת בצורך לדאוג לרווחתם של יושבי הכרכין?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. בעקבות תרגום יונתן לנביאים "ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה יצתה בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם", מגילה ג. 10 למעלה.
ב. "האי מאן דמיבעית (=נבעת)... מאי תקנתיה...לימא הכי עיזא דבי טבחי שמינא מינאי", מגילה ג. 1 מתחת להתרחבות השנייה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. בנות ירושלים היוצאות בבגדי לבן שאולים בחמישה עשר באב וביום הכיפורים, תענית ל"א. מעל חצי העמוד.
ב. רב קילל אדם שזרע פשתן בפורים, מגילה ה: באמצע העמוד.
ג. "מלמד שכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתו", מגילה ז. בהתרחבות השנייה, וראה רש"י על אתר: "והיו אומרים בפיהם זו משלנו היא".
ד. אביי, שהגיע בפורים לבית מרי בר מר, לאחר שאכל סעודה דשנה ביותר עדיין חש ברעב עד כדי תאוותו לאכול את הצלחות עצמן, מגילה ז: ברבע העליון.

3. מה המשותף ל:
א. הסיבה המשוערת לאיסור קריאת מגילה בשבת, אם משום חשש טלטולה ברשות הרבים, אם לטובת העניים, שבשעת קריאתה עיניהם נשואות לקבל מתנות לאביונים, מגילה ד: 5 למטה.

4. השלם:
א. "אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמן", מגילה ו: 7 למעלה.
ב. "יגעתי ומצאתי תאמן", מגילה ו: 8 למעלה.
ג. "שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות", מגילה ז. 10 למעלה.
ד. " אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד", מגילה ז: במשנה הראשונה.

5. שונות:
א. "אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה הטוב והמטיב", תענית ל"א. 2 למעלה.
ב. לא נכון, שהרי מת מצווה דוחה קריאת מגילה: "מת מצוה עדיף דאמר מר גדול כבוד הבריות שדוחה את לא תעשה שבתורה", מגילה ג: 9 לפני ההתרחבות.
ג. "חכמים הקילו על הכפרים להיות מקדימין ליום הכניסה כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכין",מגילה ד. 3 למטה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר