סקר
איך אתה לומד דף יומי?


 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

 

בחור - נאה במלחמה

מועד קטן יד ע"א

 
"אין לך נאה במלחמה אלא בחור".

נוסף על המלחמה הקטנה מדובר במלחמה הגדולה, כלשון ספר חובות הלבבות שער ה שער יחוד המעשה פרק ה: "ואמרו על חסיד, שפגע אנשים שבים ממלחמת אויבים, ושללו שלל אחר מלחמה חזקה, אמר להם: שבתם מן המלחמה הקטנה שוללים שלל, התעתדו למלחמה הגדולה. אמרו לו: ומה היא המלחמה הגדולה? אמר להם: מלחמת היצר וחייליו".
שבח גדול ונאה הוא בנצחם במלחמת יצרם, כי בחורים יצרם חזק עליהם מיוחד.
כמו שדרש רבא במסכת עירובין דף כא ע"ב: "מאי דכתיב הדודאים נתנו ריח - אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא". ובמסכת פסחים דף פז ע"א: "אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: מאי דכתיב... אשר בנינו כנטעים אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא".
וכך כתב במרכבת המשנה לר"י אלאשקר על אבות פרק ו משנה ז: "אחר כך הביא ראיה לענין הכח אשר הם שנות העמידה, אמר תפארת בחורים כחם. ועיקר הכח הוא שיתגבר על יצרו, ובודאי שכח גדול יש לבחור אשר הוא מתגבר על יצרו, ואם כן כחם הוא רומז לעושר שנאמר כוחי ועוצם ידי (דברים ח, יז)".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר