סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה

"תני" ו"תנא"

יבמות נג ע"א


חלץ וחלץ או חלץ וכו'. וליתני נמי: אין אחר ביאה כלום!
אביי ורבא דאמרי תרוייהו, תני: אין אחר ביאה כלום.
ותנא דידן? התרת יבמה לשוק עדיפא ליה

 

1.
בפשטות, אביי ורבא משנים את הגירסא במשנתנו על ידי הוספת דין! אבל קשה, כיצג הגמרא אומרת ש"תנא דידן..." לא סובר כמשנה, הרי "תנא דידן" הוא עצמו התנא של משנתנו!

2.
תוספות ישנים מסכת יבמות דף נג עמוד א:

אביי ורבא דאמרי תרוייהו תני אין אחר ביאה כלום ותנא דידן התרת יבמה לשוק עדיפא ליה
והקשה הר' נתנאל למאי קאמר ותנא דידן הא אמר תני במתני' וא"כ אינו כ"א מגיה המשנה ואין זה תנא אחר

2.1
והוא מיישב:

ותירץ דה"ג תנא אין אחר ביאה כלום דברייתא היא בתוספתאא)
והשתא ניחא דקאמר ותנא דידן דלא תני במתני' הכי ומשני התרת יבמה לשוק עדיפא ליה וכו':

במקום הביטוי "תני" שאמרו אביי ורבא יש לגרוס "תנא", שפירושו פתיחה של ציטוט מברייתא, כלומר, אביי ורבא טוענים שיש בידם ברייתא שלא כמשנתנו - שלא כ"תנא דידן".

למסקנה, יש הבדל בין הביטוי "תני" לבין הביטוי "תנא" - כשהם באים כפתיחה לתרוץ.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר