סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

יבמות קה-קיא

 

1. באיזה עניין נזכר:

1 א. עץ אלה?
ב. כפר עיטם?
ג. " Xה-y" "X ה-"y X" ה-y" ?
ד. פישון, ואיננו אחד הנהרות היוצאים מעדן?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שפיהם כואב, אך שום כדור הרגעה לא ישכך את הכאב הזה?
ב. שירקה דם, ולא במשמעות האידיומטית של שפת הסלנג (=התאמצה מאוד)?
ג. שחי פי 1.5 שנים מבר הפלוגתא שלו ובזכות מה?
ד. השתיים, שלמ"ד אחד יש לתת אותן למטה, ולמ"ד שני – למעלה?
 

3. מה המשותף ל:

א. צרעת, שני בנים, שתי כלות?
ב. חליצה, הבאת שלום, הפרת נדרים?
 

4. השלם:

א. "כל הראוי לבילה בילה ........ בו".
ב. "קשים גרים ל.......... כ........".
ג. "לעולם יראה..... עצמו כאילו..... מונחת לו בין יריכותיוו.........פתוחה לו מתחתיו".
 

5. שונות:

א. איזו נעל, שאינה קשורה לא במצורע ולא בעבודת כוכבים פסולה לחליצה?
ב. רבה ואביי היו: 1. מזרע הכהנים2. מזרע הלוויים3. ישראלים?
ג. כיצד ניתן להסביר את פשר אי הגעתם של חלק מדברי הדואר שנשלחו לכתובתו הירושלמית של רבן יוחנן בן זכאי?
ד. היושב בכלא הכשיר מעשה חריג שנעשה בכלא – למה הכוונה?
ה. בניגוד גמור לטענות, הצצות ועולות חדשים לבקרים בגנותם של דיינים, שכביכול אינם רגישים דיים לצורכי נשים אומללות, מצאנו בענייננו כאלה, שכדי לבוא לקראתן אף הערימו על הגבר במידה העלולה לגרום לזקיפת גבה. היכן?
ו. הייתכן, שבית דין יפטור נוסע במונית מתשלום מחיר מופקע בעליל שסיכם ביוזמתו באופן חד משמעי עם הנהג?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "וכשהקרא (=בשעת טכס חליצה) רבי הורקנוס תחת האלה בכפר עיטם וגמר את כל הפרשה הוחזקו להיות גומרין כל הפרשהוכו'", ק"ו: 11 למעלה.
ב. ראה תשובה א.
ג. "א"ר יהודה פעם אחת היינו יושבים לפני רבי טרפון ובאתה יבמה לחלוץ ואמר לנו ענו כולכם חלוץ הנעל חלוץ הנעל חלוץ הנעל", ק"ו: 2 למטה.
ד. "אמרו להן בית הלל לבית שמאי והלא פישון הגמל מיאנה אשתו שלא בפניו", ק"ז: באמצע העמוד.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "אלם ואלמת בני דעה נינהו ופומייהו הוא דכאיב להו", דהיינו הם סובלים מחיסרון בכלי הביטוי שלהם, ק"ד: מעל אמצע העמוד.
ב. "לוי נפק לקרייתא בעו מינה גידמת מהו שתחלוץ יבמה שרקקה דם מהו", ק"ה. מתחת לאמצע.
ג. רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים חיה שיתין שנין", ק"ה. 1 מתחת להתרחבות השנייה.
ד. "דר' חייא ור' שמעון בר רבי הוו יתבי פתח חד מינייהו ואמר המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ... וחד אמר עיניו למעלה וכו'", ק"ה: 7 למעלה.

3. מה המשותף ל:
א. בשלושה אלה לקה אבדן, שמשו של רבי, על שהשמיע דברי זלזול כלפי רבי ישמעאל בר' יוסי, ק"ה: 2 לפני ההתרחבות.
ב. "לעולם ידבק אדם בשלשה דברים", ק"ט. 7 למטה.

4. השלם:
א. "כל הראוי לבילה בילה מעכבת בו", ק"ד: מתחת לאמצע.
ב. "קשים גרים לישראל כספחת", ק"ט: ברבע העליון.
ג. "לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין יריכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיו", ק"ט: אחרי אמצע העמוד.
5. שונות:
א. המדובר בנעל שנעשתה לשמש כחלק כבוד מתכריכי זקן שנפטר, ק"ד. שורה ראשונה.
ב. 1. -"...רבה ואביי מדבית עלי קאתו וכו'", ק"ה. 1 מתחת להתרחבות השנייה.
ג. "משפחה אחת היתה בירושלים שהיו מתים כבן שמנה עשרה שנה באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי אמר להם... לכו ועסקו בתורה ותחיו... והיו קורין אותן משפחת יוחנן על שמו" (ק"ה. 2 מתחת להתרחבות השנייה). דברי הדואר הגיעו איפוא מדי פעם בטעות למשפחה זו.
ד. ההוא שחלץ בכלא בינו לבינה (דהיינו, ללא עדים) ובא מעשה לפני רבי עקיבא שהיה כלוא, והתירה, ק"ה: השורה התחתונה.
ה. "תנו רבנן חליצה מוטעת כשרה אי זו היא חליצה מוטעת אמר ר"ל כל שאומרים לו חלוץ ובכך אתה כונסה". כפי שמתברר מהמשך דברי הגמרא, גרמה הטעיה זו לחליצתה של היבמה, שכספה נחשק ע"י אחי בעלה המנוח, ק"ו. החל מהשורה הראשונה ועד אמצע העמוד.
ו. ייתכן וייתכן, על סמך הנאמר בדף ק"ו. מתחת לאמצע העמוד: "הרי שהיה בורח מבית האסורין והיתה מעברא לפניו ואמר ליה טול דינר והעבירני אין לו אלא שכרו אלמא אמר ליה משטה אני בך וכו'".

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר