סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב דוד כוכב
חידושים וביאורים

לא שלט בהן רמה ותולעה

בבא בתרא יז ע"א

 
"תנו רבנן: שבעה לא שלט בהן רמה ותולעה, ואלו הן: אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן ומרים, ובנימין בן יעקב. אברהם, יצחק ויעקב, דכתיב בהו: בכל, מכל, כל; משה, אהרן ומרים, דכתיב בהו: על פי ה'; בנימין בן יעקב, דכתיב: ולבנימין אמר ידיד ה' ישכון לבטח עליו. וי"א: אף דוד, דכתיב: (תהלים טז, ט) אַף בְּשָׂרִי יִשְׁכֹּן לָבֶטַח".

קשה, הכיצד מכל שבעת האושפיזין דוקא יוסף חסר את מעלת השבעה שלא שלט בהן רמה ותולעה, ושלא כאחיו הצעיר בנימין, בעוד שדוקא הוא המכונה יוסף הצדיק, יתר מהאחרים, בהתגברו על יצרו.
עוד קשה למה לא נמנה גם רבי אלעזר ברבי שמעון עם אלו שאין רמה ותולעה שולטת בהם, הלא מסופר עליו במסכת בבא מציעא דף פג ע"ב: "הניח ידו על בני מעיו, אמר: שישו בני מעי, שישו!... מובטח אני בכם שאין רמה ותולעה שולטת בכם!".

אלא שאחר מותו סיפרה אשתו של רבי אלעזר ברבי שמעון במסכת בבא מציעא דף פד ע"ב: "יומא חד חזאי ריחשא דקא נפיק מאוניה, חלש דעתאי. איתחזי לי בחלמא, אמר לי: לא מידי הוא, יומא חד שמעי בזלותא דצורבא מרבנן ולא מחאי כדבעי לי". כלומר שבכל זאת שלטה בו רימה אחת, משום שפעם אחת לא מיחה כראוי כששמע דבר זילזול בתלמיד חכם.
וכמו כן במסכת סוטה דף יג ע"ב אמר רב יהודה אמר רב: "מפני מה נקרא יוסף עצמות בחייו? מפני שלא מיחה בכבוד אביו, דקאמרי ליה עבדך אבינו, ולא אמר להו ולא מידי". הרי שגם יוסף לא מיחה כראוי בשומעו דבר זילזול בכבוד אביו שהיה חכם הדור, וגם בו יכלה לשלוט רימה האוכלת את הבשר ומותירה את העצמות.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר