סקר
כמה זמן אתה כבר גולש בפורטל הדף היומי


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

נדרים לד-מ

 

1. מה המשותף ל:

א. מקרא סופרים, עיטור סופרים, קריין ולא כתיבן, כתיבן ולא קריין?
ב. ארץ, שמים, מצרים?
ג. פרת, איש, אלַי?
ד. נא, זאת, חמש?
ה. משה, שמואל, עמוס, יונה?
 

2. השלם:

א. "... אני בחנם... אתם נמי בחנם".
ב. "שינוי וסת........ חולי מעיים".
ג. "אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ו....... חכם ו......." וכולן מ....".
 

3. שונות:

א. ביום השבת מקובלנו להקדיש זמן ניכר ללימוד התורה, למעט חריג הקשור ללימוד עם הילדים. למה הכוונה?
ב. באיזה עניין מוזכרים "ד' אלפים דינרי דהבא"?
ג. מי הם השניים, שאיימו באולטימטום כלפי מעלה?
 

4. לשון נופל על לשון:

4.1. להלן מילים השגורות בשפת היום–יום. אילו הן המילים בלשון חכמים הזהות להן במשמעותן? האות בסוגריים מרמזת לאות הראשונה בתשובה.
א. חו"ל (מ)
ב. שבועה (ק)
ג. זוג ציפורים לקרבן (ק)
ד. שלם בחושיו ובשכלו (פ)
ה. בשעה ש- (כ)
ו. כפי ש- (מ)
ז. ילד קטן (ת)
ח. הרגל (ו)
ט. התעשר (ה)
י. השכין, האציל (ה)
4.2. להלן מילים בעברית. אילו הן מקבילותיהן בארמית התלמודית? האות בסוגריים מרמזת לאות הראשונה בתשובה.
א. משהו (מ)
ב. האם (מ)
ג. מועיל (מ)
ד. מדוע (מ)
ה. כבד (י)
ו. כאן (ה)
ז. ארץ ישראל (מ)
ח. הרי ש- (א)
ט. שישים (ש)
י. חלה (ח)
 

תשובות

1. מה המשותף ל:
א. הלכה למשה מסיני, ל"ז: 10 למטה.
ב. שלוש המילים הללו, הכלולות בכותרת "מקרא סופרים", הברתן המוטעמת בטעם מפסיק גדול מונעת בקמץ (ולא בפתח, כמקובל), ל"ז: 8 למטה.
ג. שלוש המילים הללו הן חלק מרשימת מילים בתנ"ך שהן "קריין ולא כתיבן", דהיינו הנקראות אע"פ שאינן כתובות, ל"ז: 5 למטה.
ד. שלוש המילים הללו הן חלק מרשימת מילים בתנ"ך שאינן נקראות, חרף היותן כתובות, ל"ז: בשורה התחתונה.
ה. מארבעתם מסיקים ש"כל הנביאים עשירים היו", ל"ח. בהתרחבות הראשונה.

2. השלם:
א. "מה אני בחנם אף אתם נמי בחנם", ל"ז. 6 למעלה.
ב. "שינוי וסת תחילת חולי מעיים", ל"ז: 8 למעלה.
ג. "אין הקב"ה משרה שכינתו אלא על גבור ועשיר חכם ועניו וכולן ממשה", ל"ח. באמצע.

3. שונות:
א. "תינוקות לא קורין בתחילה בשבת (ל"ז. מתחת לאמצע)... משום דבשבתא אכלין ושתין ויקיר עליהון עלמא", ל"ז: 6 למעלה (רש"י: שכבד עליהם ללמוד מפני המאכל ולהכי אין קורין בתחלה בשבת דמצער להו".
ב. "וא"ר יוחנן שנתן (=יונה) שכרה של ספינה כולה אמר ר' רומנוס שכרה של ספינה הויא ד' אלפים דינרי דהבא", ל"ח. 5 למטה.
ג. "...מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו ריבונו של עולם אם אתה עושה דין לבן עמרם אנו מאירים ואם לאו אין אנו מאירין", ל"ט: 6 לפני ההתרחבות.

4. לשון נופל על לשון:
4.1. המילים בלשון חכמים:
א. מדינת הים.
ב. קונם.
ג. קן, ל"ה: 2 למעלה.
ד. פיקח, ל"ה: 6 למטה.
ה. כיון ש, ל"ו. 7 למטה.
ו. מה, ל"ז. 6 למעלה.
ז. תינוק, ל"ז. מתחת לאמצע.
ח. וסת, ל"ז: 8 למעלה.
ט. העשיר, ל"ח. 6 למעלה.
י. השרה, ל"ח. באמצע.
4.2. המקבילות בארמית:
א. מידעם, ל"ג: 6 למטה.
ב. מי, ל"ו: 2 למעלה.
ג. מהני.
ד. מאי טעמא.
ה. יקיר, ל"ז: 7 למעלה.
ו. הכא.
ז. מערבא.
ח. אלמא.
ט. שיתין.
י. חלש.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל aryefell2@gmail.com

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר