סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

רבינא ומרימר

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

נדרים ס ע"ב


אמר רבינא: אמר לי מרימר, הכי אמר אבוך משמיה דרב [יוסף]: 
כמאן אזלא שמעתיה דרב ירמיה בר אבא? 
כרבי נתן; דתניא, רבי נתן אומר: כל הנודר - כאילו בנה במה, והמקיימו - כאילו מקטיר עליה

הסבר המשפט הראשון לעיל:


1.
פשט המשפט הנ"ל:
רבינא אומר שמרימר מסר לו דברים שאמר אביו של רבינא משמו של "רב יוסף".

2.
שאלה א:
רבינא עצמו לא שמע את הדברים מאביו?

3.
שאלה ב:
רבינא חי בתקופת רב אשי בסוף תקופת האמוראים, וממילא אביו של רבינא חי בדור שאחרי אביי ורבא שהיו תלמידי רב יוסף שחי בדור השלישי לאמוראים:

רב יוסף>> אביי ורבא>> מרימר+אביו של רבינא> רבינא ורב אשי.
ולכן מתאים הביטוי "משמיה" שמשמעו שאביו של רבינא לא שמע את השאלה באופן ישיר מרב יוסף אלא מחכם ביניהם [רבא?].

4.
ראה ב"מתיבתא", הערה ד, שמביא בשם "דורות ראשונים", שלא מדובר ברבינא חברו של רב אשי אלא ברבינא האחרון, שהיה תלמידו של רב אשי. ואביו של רבינא זה היה "רב הונא" [לא רב הונא הראשון חברו של רב נחמן].


5.
וההוכחה שלו היא כך:
רבינא חברו של רב אשי היה מבוגר ממרימר ולא יתכן שמרימר הכיר את אביו של רבינא ורבינא עצמו לא הכיר את אביו.
אבל אם מדובר ברבינא האחרון הרי שמרימר היה מבוגר ממנו והכיר את אביו של רבינא - "רב הונא".

5.1
הוא יוצא מנקודת הנחה שמשמע בסוגייתנו שרבינא לא הכיר את אביו ולכן מרימר אמר לו הלכה בשם אביו של רבינא.

5.2
אבל נראה שאין הדברים מוכרחים. יתכן שרבינא בהחלט הכיר את אביו אלא שהלכה מסויימת מרימר שמע מאביו של רבינא.

6.
ראה בספר "רבינא וחכמי דורו", עמוד 188 ואילך [ושם בהערה 20], שמהביטוי "אמר רבינא אמר לי מרימר" מוכח שמרימר היה מבוגר מרבינא ולכן רבינא מצטט חכם - מרימר - שמבוגר ממנו אבל לא נחשב כרבו.
עיקר דברי מחבר הספר הנ"ל הוא להוכיח שאין הכרח שרבינא היה תלמידו של מרימר. ושם, בעמוד 202 הוא אומר שרבינא שמוזכר בש"ס עם מרימר הוא חברו של רב אשי.

7.
הגמרא מציינת את הביטוי "כמאן אזלא...". משמעות הביטוי, שכך נפסקת ההלכה, ואמנם כך פסק הרמב"ם, שכל הנודר כאילו בנה במה...
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר