סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

שאלות חזרה / איתן יואלמן

נדרים סא-סז

 

שאלות:

1. "אמר ר' יצחק: שביעית הואיל ואיסורה ע"י קרקע, בטילתה ע"י _________". הסבר 
2. א.משותף להקדש, טבל, מעשר שני, חדש? 
ב.משותף לתרומה, תרומת מעשר, חלה 
ג.משותף לעורלה, כלאי הכרם 
3. מהן חסיות, כלכלות, בלו, מקצועות, מעלין, ארנונא, מנדה? 
4. 'דבר שיש לו מתירין' נאמר במין במינו/שאינו מינו/בכל מקרה 
5. מה הסימן לסוף הקיץ...? 
6. למה הכוונה 'צעירה שהזקינה' 
7. (ר' יהודה הקשה לחכמים) כיצד השש יספיק לארבע? מה הכוונה? 
8. מה משותף לכוהן ותלמיד חכם (רמז 'בני דוד כהנים היו')? 
9. מתי מותר לתלמיד חכם להנות מכך.. ('מכיתרה של תורה')? 
10. קשרם על אצבעות ידיך, כתבם על לוח ליבך 
11. מתי לא חל ' יהללך זר ולא פיך' (משלי כ"ז, ב') ? 
 

תשובות

1. אמר ר' יצחק: שביעית הואיל ואיסורה ע"י קרקע, בטילתה ע"י קרקע". איסור שביעית מכוח מה שגדל בקרקע, מועיל צמיחה בקרקע בשנה אחרת לבטל איסורי שביעית.
2. א.לא נתנו בהם חכמים שיעור לביטולם
ב.חכמים נתנו בהם שיעור לבטלם. (1:100)
ג.ביטולם 1:200
* אמנם יש אפשרות להתיר ע"י שאילת חכם ולא נחשב דבר שיש לו מתירים ועקירה למפרע אלא שאין מצוה להשאל על כך כמו בנדרים
3. מינים מסויימים של זרעים שאין זרעם כלה (בצל, לוף, שום וכו'), סלים, מס גולגולת, הסכין שאיתו קוטפים את התאנים (י"א מחצלת), מבטלין ('גידולי היתר מעלין את האיסור'), מס בהמות/שותפות/מס לסעודת המלך (ביוונית סעודה), מס קרקעות
4. מין במינו
5. עד שיקפלו המקצועות (י"א מחצלות שמייבשים את התאנים. עיגולי תאנים נקראים קציעות ע"ש הסכינים)/יקפלו את הסכינים ויצניעום לשנה הבאה.
6. הברכה (של עצים) .צעירה-עץ עד גיל 3, זקינה -אחרי גיל 3.
7. התבואה של השנה השישית תספיק ל-4 שנים (שישית, שביעית,יובל ולשנה שאחריה, 51, עד הקציר)
8. שניהם נוטלים בראש (ישראל או לוי שבא לחלוק עם כהן, חולקים את המנה ל-2 והכהן בוחר ראשון)
9. מגיע לו מן הדין למשל דיני קדימה (לקרוא ראשון בתורה, זימון של ברכת המזון, ליטול מנה יפה ראשון, פטור ממס ולהנצל מנזק, יש דיעה שקודם בדיונים ע"מ לא לבטלו מתורה). וי"א שצריך לגלות שלא יזלזלו ויענשו (רשב"א)
10. אל תכוון לקיים את המצות וללמוד תורה לשם הנאה אלא שיהיו שגורים על פיך
11. במקום שאין מכירים את התלמיד חכם.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר