סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"גופא"; "לשון נזיר משונה"

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

נזיר יח ע"ב

 

גופא: נטמא בשביעי וחזר ונטמא בשביעי - אינו מביא אלא קרבן אחד.

1.

בדרך כלל המושג "גופא" חוזר לצטט קטע שכבר נלמד לפניו [בברייתא או בדברי חכמים - "מימרא"].

2.

פירוש הרא"ש מסכת נזיר דף יח עמוד ב: [מובא ב"שוטנשטיין", הערה 7]

גופא נטמא בז' וכו'. הך גופא לא הוי כשאר גופא שבתלמוד אלא שלשון נזיר משונה
שהרי לא הביא זאת הברייתא לעיל אלא משום דרבי ורבי יוסי איירי לעיל בהך עניינא אמרי גופא:

קטע זה - הברייתא - לא הוזכר כלל לעיל בסוגיה, אלא ש "גופא" בא לומר שחוזר לדון בנושא שלעיל.

2.1

מסקנה לפי הרא"ש ש"לשון נזיר משונה"

3.

אבל ראה בהגהות הב"ח שגורס "תנו רבנן" במקום "גופא" .

3.1

רק יש לדון האם הב"ח משנה את הגירסא לאור הקושי לעיל בסעיפים 1-2 או שהיתה בידו גירסא עתיקה שלא היתה בידי הרא"ש.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר