סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

 "אימא"; "הכי קאמר"

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

נזיר מב ע"א
 

בעי רבא: נזיר שגילח והניח שתי שערות, וגילח אחת ונשרה אחת, מהו? 
א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא: גילח שערה שערה קא מיבעי ליה לרבא? 
אלא אימא: נשרה אחת וגילח אחת, מהו? 
א"ל: גילוח אין כאן, שער אין כאן. 
אי שער אין כאן, גילוח יש כאן? 
ה"ק [=הכי קאמר]: אע"פ ששער אין כאן, מצות גילוח אין כאן.  

מבנה הסוגיה:

1.

בעי רבא: נזיר שגילח והניח שתי שערות, וגילח אחת ונשרה אחת, מהו?

"בעיה" של רבא.

2.
רב אחא מדיפתי שואל את רבינא על דברי רבא:

א"ל רב אחא מדיפתי לרבינא: גילח שערה שערה קא מיבעי ליה לרבא?

3.
רבינא מיישב את דברי רבא:

אלא אימא: נשרה אחת וגילח אחת, מהו?

רבינא "מתקן" את דברי רבא!
[הביטוי "אימא" על דברי אמורא - על "בעי" של אמורא - רבא.]

3.1
כאן מדובר על תיקון על ידי החלפת מיקום של שתי מלים ומתאים לפרשנות ולא רק לתיקון גירסא.
הניסוח הראשון - "וגילח אחת ונשרה אחת"
התיקון - "נשרה אחת וגילח אחת"


וגם:
הניסוח הראשון - "וגילח אחת ונשרה אחת"
התיקון - "נשרה אחת וגילח אחת"

4.
הגמרא מקשה על ה"תיקון" של רבינא:

א"ל: גילוח אין כאן, שער אין כאן.
אי שער אין כאן, גילוח יש כאן?

5.
הגמרא מיישבת:

ה"ק [=הכי קאמר]: אע"פ ששער אין כאן, מצות גילוח אין כאן.

גם כאן - "הכי קאמר" - תיקון לדברי רבינא - דומה ל"אימא" בקטע הקודם.

5.1
אם מדובר ב"רבינא" חברו של רב אשי [ואמנם כך] הרי שבהכרח התיקון של "הכי קאמר" הוא על ידי חכם "מאוחר" - תלמידי רבינא? "סבוראים"?

5.2
גם כאן התיקון הוא על ידי החלפת המיקום של שני חלקי המשפט.

הניסוח הראשון - "גילוח אין כאן, שער אין כאן"

התיקון: "אע"פ ששער אין כאן, מצות גילוח אין כאן"

וגם:

הניסוח הראשון - "גילוח אין כאן, שער אין כאן"

התיקון: "אע"פ ששער אין כאן, מצות גילוח אין כאן"

6.
ונראה לומר ["חידוש"] הביטוי "הכי קאמר" - לעיל בסעיף 5 - נאמר על ידי רבינא עצמו כתשובה על הקושיה עליו.

6.1
לפי זה ברור מדוע בפעם הראשונה - לעיל בסעיף 3-3.1 - נאמר "אלא אימא" - תיקון רבינא על דברי רבא.
ובפעם השניה - לעיל בסעיף 5-5.2 - נאמר "הכי קאמר" - תיקון רבינא על דברי עצמו.
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר