סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

אלף בית רש"י

דיוק וחידוש ברש"י

גיטין דף ה

 

עמוד ב

רש"י ד"ה אתא לקמיה דרבי אחי. באותה העיר שהיו כותבין אותו:
רש"י ד"ה ממונה אגיטי. דקי''ל (קידושין דף ו:) כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק עמהן והוו ממנו גברא רבה לאורויי היכי נעביד:

רש"י מניח שרב אחי היה הממונה באותה עיר שכתבו את הגט, מדוע הוכרח רש"י לציין זאת,
ונראה שמיישב בזה את קושית המהר"ל צינץ בספרו גרש ירחים, שהקשה איך יכלו רב אמי ורב אסי להורות אחרת בדבר שהורה בו חכם, ועוד כפי שרש"י מסביר שהיו ממנים גברא רבה,

מסביר רש"י שרב אחי היה ממונה באותה עיר שכתבו את הגט והיא העיר שבה מתגורר הבעל, ובר הדיא היה מעונין ללכת לעירו של הבעל על מנת להביא משם גט לאישה שהתגוררה בעירו (או בעיר אחרת) וע"כ שאל קודם באותה עיר שבה יכתבו את הגט את הממונה על מה הוא צריך להקפיד, ולאחר מכן שאל בבית הדין השני שבו ימסרו את הגט לאישה, ושם ככל הנראה הממונים היו רב אמי רב אסי, (ובמסכת חולין דף ק"ו ע"ב אמר בר הדיא הוה קאימנא קמיה דרבי אמי וכו' וא"כ יתכן גם שהיה תלמידו או על כל פנים רגיל אצלו) ועל כן הוא בדק את ענין זה מלכתחילה על מנת שהשליחות לא תיכשל, למשל במקרה ופסקיהם היו הפוכים, שרב אחי היה מיקל ובר הדיא היה נוהג על פי ואח"כ היה מגיע לבית הדין השני  של רב אמי ורב אסי והם היו מקפידים לדעת שעמד על כל אות ואות, והיו פוסלים את הגט.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר