סקר
ממתי אתה בדף היומי?


 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

הלכה כבית הלל

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

קידושין יא ע"א

 

בכסף - ב"ש אומרים: בדינר וכו'.
מאי טעמייהו דב"ש?
אמר רבי זירא: שכן אשה מקפדת על עצמה ואין מתקדשת בפחות מדינר...
רב יוסף אמר: טעמייהו דבית שמאי - כדרב יהודה אמר רב אסי,
דאמר רב יהודה אמר רב אסי: כל כסף האמור בתורה - כסף צורי, וכל דבריהם - כסף מדינה.
... ותנן בית הלל אומרים: בפרוטה ובשוה פרוטה;
נימא, רב אסי דאמר כבית שמאי!
אלא אי איתמר הכי איתמר,
אמר רב יהודה אמר רב אסי: כל כסף קצוב האמור בתורה - כסף צורי, ושל דבריהם - כסף מדינה.
... רבי שמעון בן לקיש אומר: טעמייהו דבית שמאי - כדחזקיה, 

הסבר:

בסוגייתנו נלמד עניין מיוחד: תמיד הלכה כבית הלל נגד בית שמאי, ולכן הגמרא מקשה על ההסבר בגמרא שדינו של רב אסי מתאים דווקא לשיטת בית שמאי במשנתנו.
אבל הגמרא מקבלת את העובדה שארבעה אמוראים - רבי זירא; רב יוסף; ריש לקיש ורבא - מסבירים את עצם שיטתו של בית שמאי, ואין בהסברים אלה הוכחה שאותם אמוראים פוסקים כבית שמאי!

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר