סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

קידושין סד-ע

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. סגנון תנ"כי מובהק הבולט בחריגותו?
ב. "שויסקאל"?
ג. "דונג"?
ד. יונה ועורב?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שכונה בתארים "לץ, לב רע ובליעל"?
ב. שהשתומם, ללא הבעת פליאה כלשהי?
ג. שהתנהגותו הוכיחה עליו שאינו מנסה למצוא חן בעיני שופטו?
ד. ה"שוביניסט" הגברי מחד גיסא, ובר הפלוגתא שלו מאידך גיסא?
ה. האמורא המצטיין בדבקותו בתורת רבו?
 

3. מה המשותף ל:

א. תל מלח ותל חרשא?
ב. מעקה, ספסל, אתרוג?
 

4. השלם:

א. "כל הנושא אשה לשם ממון הויין לו בנים שאינן...........".
ב. "כל הנושא אשה שאינה......... לו אליהו......... והקב"ה.........".
ג. "כיוון שנתמנה אדם........ על הצבור אסור בעשיית מלאכה בפני..........".
ד. "....... גרים לישראל כ........".
 

5. שונות:

א. הוכח, שדרגת הקושי בלימוד תורה שבע"פ גדולה מזו שבתורה שבכתב.
ב. מהו הניסוח הקצר והקולע של הגמרא המאפיין את הטיפוס הנרגן, שמותח ביקורת על זולתו תדיר?
ג. באיזה אירוע הפעיל מאן דהו איום באלימות מילולית בתגובה על איומי אלימות פיזית?
ד. שאלת בקיאות: "רב מתנה לא חזייה לנהרדעא תליסר שני ההוא יומא אתא" (ע: מעל לאמצע) – איזו היא הדמות האחרת בש"ס, שגם עליה מסופר שהגיעה למקום מסוים, לאחר שכנראה לא נכחה בו שלוש עשרה שנה?
ה. מהו המסר המשותף לשני האירועים הללו?
ו. חכמינו ז"ל ניצלו כל רגע פנוי - גם "בלכתך בדרך" ובתנאים לא תנאים - לעיסוק בדברי תורה. התוכל להוכיח זאת מענייננו?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "... ויבוקש הדבר ולא נמצא ויבדלו חכמי ישראל בזעם ויאמר אלעזר בן פועירה וכו'", ס"ו. מעל הרבע התחתון. יצוין שהשימוש בענייננו ב-"וי"ו ההיפוך" בולט מאוד על רקע נדירותו בלשון חז"ל.
ב. בכינוי זלזלני זה כינה "ההוא גברא מנהרדעא" את יחזקאל, אביו של רבי יהודה, ע. מתחת לאמצע.
ג. "דונג" הוא שם בתו של רב נחמן, שהוצעה על ידו להשקות את אורחו, ע.4 למטה.
ד. אליבא דשמואל, אלו שמות שתי משפחות שהיו בנהרדעא, האחת – משפחת יונה - הייתה מיוחסת, מה שאין כן באשר לשנייה, משפחת עורב, ע: מתחת לאמצע.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "...והיה שם אחד איש לץ לב רע ובליעל ואלעזר בן פועירה שמו", ס"ו. מתחת לאמצע.
ב. "ויהרגו (=ע"י המלך ינאי) כל חכמי ישראל והיה העולם משתומם (=שמם) עד שבא שמעון בן שטח והחזיר את התורה ליושנה", ס"ו. 3 לפני ההתרחבות הראשונה.
ג. רבי יהודה בר יחזקאל יצא מפומבדיתא לנהרדעא כדי להידון בדין תורה בגין תביעה משפטית נגדו. משפגש את דיינו המעותד, רב נחמן, לא נמנע מלתקוף אותו בהיגדים שונים, ע. 13 למטה.
ד. רב יהודה, בשם רבו שמואל, הסתייג מיצירת קשר כלשהו עם אשת רב נחמן ולו באמצעות בעלה, בעוד שזה האחרון לא חשש לכך, ע. 4 למטה.
ה. רב יהודה בר יחזקאל מאזכר כמעט עשר פעמים את שמואל, בעיקר בפתיח "הכי אמר שמואל", ע. החל מ-12 למטה עד עמ' ב' באמצע העמוד.

3. מה המשותף ל:
א. שניהם יישובים בבליים, שתושביהם עלו משבי הגולה לארץ ישראל, איש לעירו. המשותף הייחודי להם הוא היותם בעלי פגם בייחוסם, ע.7 למעלה ואילך.
ב. אלו הן שלוש החלופות הלשוניות שהציע רב יהודה לרב נחמן, לאחר שזה השתמש במילים לועזיות לשלוש הנ"ל, ע. 10 למטה ואילך.

4. השלם:
א. "כל הנושא אשה לשם ממון הויין לו בנים שאינן מהוגנים", ע. מתחת לשליש העליון.
ב. "כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו והקב"ה רוצעו", ע. באמצע העמוד.
ג. "כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור אסור בעשיית מלאכה בפני שלשה", ע. 11 למטה.
ד. "קשים גרים לישראל כספחת", ע: 3 למטה.

5. שונות:
א. לשאלתו של המלך ינאי בעקבות ההצעה לרמוס את תלמידי החכמים "ותורה מה תהא עליה ס"ו. 8 מתחת להתרחבות הראשונה), הוא נענה בתשובה "הרי כרוכה ומונחת בקרן זוית כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד". רב נחמן מבקר את הסכמתו של ינאי להרג ההמוני בטיעון "תינח תורה שבכתב תורה שבעל פה מאי", ס"ו. 5 לפני ההתרחבות הראשונה.
ב. "וכל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחא לעולם", ע. מתחת לאמצע.
ג. לאחר שבגינם של דברי רב יהודה "אקרען כמה כתובתא בנהרדעא", ביקשו חלק מאנשי המקום לרוגמו באבנים. בתגובה איים עליהם לחשוף מידע על אודות פגם משפחות במקום, איום שאכן הוכיח את עצמו, בהשליכם את האבנים לנהר, ע: באמצע.
ד. "...אדהכי אתאי אחתיה דרבא דלא חזיא ליה תליסרי שני... אמר מאי דקמא א"ל נעניתי לך קום אכול", כתובות ס"ז: בהתרחבות השנייה.
ה. המשותף ביניהם הוא ה"סייעתא דשמיא", שבדיוק ברגע המכריע מזדמנת דמות, המסייעת לפתרון הבעיה העכשווית.
ו. רב יהודה שואל את רב מתנה אם הוא זוכר את פסיקתו של שמואל (בעניין הייחוס לבית חשמונאי), כשזה האחרון עמד ברגל אחת על החוף וברגלו השנייה על הספינה, נסיבה בהחלט לא מתאימה לדיונים הלכתיים, ע: באמצע.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר