סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

קידושין עא-עז

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. מעין "מסע אלונקות" ע"י... חובשי בית המדרש ב...בית המדרש?
ב. "בן ציון"?
ג. יישוב יהודי שהשתמד?(!)
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. שאליבא דפירוש רש"י, עשה "תרגיל הסחה" אינטלקטואלי לתלמידים כדי שלא יתנפלו עליו בטענות ומענות?
ב. שבדומה למציאות הנוכחית, יש לו (לפחות) שלושה שמות?
ג. שנשמטו מזכרונו דברי חכם – אולי מחמת היותו נוגע בדבר?
ד. האמורא שאינו נרתע מלייחס לעמיתו אינטרס אישי, שלדעתו השפיע על פסיקתו בענייני יוחסין?
 

3. מה המשותף ל:

א. צנוע, עניו, עומד בחצי ימיו?
ב. 42,12,4?
 

4. השלם:

א. "כסף ...... ממזרים".
ב. "צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שמשפחה שנטמעה ..........".
ג. ".... שלא כבתה שמשו של...... זרחה שמשו של שמואל הרמתי".
 

5. שונות:

א. בימינו ידועה עמדתה של אסכולה מסוימת הדוגלת באידיאליזציה של העם בדורות הקדומים – ככל שבעבר רחוק יותר קא עסקינן, כן היה הציבור דאז משופר יותר. דא עקא, שמתוך הכתוב בגמרא אין סימוכין לכך, אלא להיפך. היכן?
ב. איזה אירוע התקיים פעם אחת (או, לדעה אחרת, פעמיים) במהלך מחזור שבע שנים?
ג. איזה מושג בענייננו עשוי להחליף את המילה "חכמה" בפתגם "סייג לחכמה שתיקה"?
ד. על פי דברי רב יהודה אמר רב, לעתים מזמנת ההשגחה לאדם אירוע שלילי כביכול, שבסופו של דבר מתברר שהוא חיובי עבורו. למה הכוונה?
ה. באיזו כף זכות אפשר לדון אדם, המסרב ביום טוב לבקשת בן כפרו הסמוך להושיט לו את הסיגריה הבוערת שלו כדי להדליק את שלו כדי לאפות באותו יום?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "אמר להם (=רבי פנחס) לעבדיו כשאני אומר שני דברים בבית המדרש טלוני בעריסה (=מעין אלונקה) ורוצו", ע"א. 2 אחרי ההתרחבות.
ב. "משפחת בית הצריפה היתה בעבר בירדן וריחקה בן ציון בזרוע עוד אחרת היתה וקירבה בן ציון בזרוע", ע"א. מעל אמצע העמוד.
ג. "בירתא דסטיא", שבנסיבות מסוימות דגו תושביה היהודים דגים בשבת, ונידה אותם רבי אחי ברבי יאשיה. בתגובה למעשה זה הם השתמדו, ע"ב. 3 למטה.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "אמר להם (=רבי פנחס) אין שחיטה לעוף מן התורה (ראה רש"י למקום!) אדיתבי וקמעייני בה אמר להו כל ארצות עיסה לארץ ישראל וארץ ישראל עיסה לבבל וכו'", ע"א. 4 מתחת להתרחבות.
ב. המדובר - להבדיל אלף אלפי הבדלות – בקב"ה, שכל אחד משלושה שמותיו מורכב בהתאמה מארבע אותיות, משתים עשרה אותיות ומארבעים ושתיים אותיות, ע"א.ד"ה "שם בן ארבע אותיות", מתחת לאמצע ואילך.
ג. "אישתמיטתיה הא דאמר ר"א לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקייה ועלה" (ע"א: 11 למעלה): ייתכן, ששכחה זו נבעה מעצם היותו מעורב בפרשה, יעוי"ש.
ד. המדובר באביי, שקרא להימנע מציות לפסיקתו של רב איקא בר אבין, בהנמקה "יבמה היא דנפלה ליה התם", ע"ב. מעל האמצע.

3. מה המשותף ל:
א. אלו הם שלושה מששת הכישורים הנדרשים מכהן, כדי למסור לו את שם ה' בן ארבעים ושתיים האותיות, ע"א. 9 למטה.
ב. מספר האותיות של שלושת שמותיו השונים של הקב"ה, ע"א. מתחת לאמצע העמוד ואילך.

4. השלם:
א. "כסף מטהר ממזרים", ע"א. 5 למעלה.
ב. "צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שמשפחה שנטמעה נטמעה", ע"א. 7 למעלה.
ג. "עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל הרמתי", ע"ב: בהתרחבות.

5. שונות:
א. "...ישבו ובדקו (=בציציותיהן של משפחות באשר לייחוסן) עד שהגיעו לסכנה ופירשו" (רש"י: "לפסול משפחות אנשי זרוע"), ומוסיף רב יוחנן על אתר, "שהרי גדולי הדור נטמעו בה". ע"א. 6 מתחת להתרחבות.
ב. גילוי (=במעמד מצומצם) שם משפחה, שמוצאה מהגויים ושנטמעה בתוך עם ישראל, ע"א. באמצע.
ג. "סייג לייחוס שתיקה": כי האי דבדקי בני מערבא (=את ייחוס המשפחה) כי מינצו בי תרי בהדי הדדי חזו הי מנייהו דקדים ושתיק", ע"א: 4 מתחת להתרחבות.
ד. "אם ראית שני בני אדם שמתגרים זה בזה שמץ פסול יש באחד מהן ואין מניחין אותו לידבק אחד בחבירו", ע"א: 8 מתחת להתרחבות.
ה. "תרתי אפמייא הויין חדא עיליתא וחדא תתייתא חדא כשירה וחדא פסולה ...וקא קפדי אהדדי ואפילו נורא לא מושלי אהדדי" (רש"י: כדי שלא יהו רגילים אצלם שלא להתחתן בם), ע"א: 8 למטה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר