סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 


פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"המוסר סעודה לחבירו וקילקלה"
הזמין מקייטרינג סעודה שלמה ואחת המנות היתה מקולקלת 


ראובן עמד לקיים אירוע של שמחה משפחתית והזמין לשם כך קייטרינג שיכין את כל הסעודה כמקובל. ברם, אחת המנות שהביא בעל הקייטרינג היתה מקולקלת וגרמה בחילות והקאות לכל אוכליה, וכפועל יוצא נגרמה לראובן – בעל השמחה ולאורחיו, עוגמת נפש גדולה. כיון שכך פנה ראובן בשאלה אם עליו לשלם על הקייטרינג או שמא פטור מחמת עוגמת הנפש שנגרמה לו. ואף אם צריך לשלם – כמה עליו לשלם.

והשיב לו הגאון רבי ישראל גרוסמן (ותשובתו נדפסה בספר "דברי משפט" חלק ד' עמ' שצד), שאף שבסוגייתנו מובא שהמוסר סעודה לחבירו וקילקלה נותן לו דמי בושתו ודמי בושת אורחיו, והטור הביא זאת באורח חיים (סוף סימן קע), מכל מקום מכיוון שלא נפסק כן בשולחן ערוך ושאר הפוסקים – מוכח שסברו שאין לנהוג כן הלכה למעשה ומשום שאותה עוגמת נפש היא גרמא בנזיקין בלבד (וכמניח סם לפני בהמת חבירו שמבואר בבבא קמא [מז, ב] שפטור מדיני אדם ומשום שהיה לה לבהמה שלא לאכול סם זה). ולכך כיון שאי אפשר לחייב את בעל הקייטרינג לשלם ולפצות את ראובן על אותה עוגמת הנפש ובושה שנגרמה לו ולאורחיו, הרי שעל ראובן לשלם את כל הוצאות הסעודה, מלבד אותה מנה מקולקלת – עליה ודאי שפטור לשלם, שהרי היה זה מקח טעות.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר