סקר
איזו "בבא" הכי קשה?


 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

בבא קמא קטז-קיט, בבא מציעא ב-ד

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. ארי? (פעמיים).
ב. שועל?
ג. עכן (=סוג של נחש)?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. ש"משמתינן ליה עד דמייתי ליה וקאי בדינא" (דהיינו, מנדים אותו עד שיביא אותו ו(רק אז) עומד בדין?
ב. ששילם בראשו בגין דברי התרסה נגד המנהיג הרוחני?
ג. שבתחילת השיעור נראה על ידי כל תלמידיו, ובסופו של השיעור לא נראה אלא ע"י חלקם?
ד. שהסיק מסקנה מוטעית וקריטית מחמת פרשנות שגויה של המציאות?
 

3. השלם:

א. "....... יכול לחזור בו ואפילו ב.... היום".
ב. "כי לי בני ישראל עבדים ולא........... ל............".
ג. "אדם עשוי........... בכיסו בכל שעה".
ד. "כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כאילו...... ........... הימנו".
ה. "........ אין אדם........ פניו בפני בעל חובו".
 

4. שונות:

א. במלכים א' י"ג,כ"ח מסופר על אריה "... ולא שבר את החמור". מה לזה ולענייננו?
ב. לשליטת הגויים ביהודים היתה עלולה להיות השלכה גם על יחסים עכורים בין היהודים לבין עצמם. למה הכוונה?
ג. מי יעץ לזולתו להתכונן היטב לשיעור?
ד. איך אפשר להמית אנשים בלי ליטול את נשמתם?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. פעם ראשונה: "כי הא דרב ספרא הוה קא אזיל בשיירתא לוינהו ההוא ארי", קט"ז. 3 לפני ההתרחבות.
פעם שנייה: כשעלה רב כהנא לארץ ישראל ומשנתגלתה גדולתו, אמר ריש לקיש
לרבי יוחנן "ארי עלה מבבל", קי"ז. 4 לפני ההתרחבות השנייה.
ב. בהמשך לתשובה הקודמת, לאחר שרב כהנא לא פצה את פיו בשיעורו של רבי יוחנן (וזאת על פי הנחייתו של רב, רבו הבבלי) "א"ל רבי יוחנן לר"ש בן לקיש ארי שאמרת נעשה שועל", קי"ז. 1 לפני ההתרחבות השנייה.
ג. כשהגיע רבי יוחנן לקברו של רב כהנא, ראה עכן שהקיף את פי המערה, קי"ז. השורה התחתונה ואילך.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. המדובר בשניים שרבו ביניהם בגלל מחלוקת באשר לבעלות על מכמורת. אחד מהשניים שטען לבעלותו עליה, לקחה ומסרה לפקיד המלכות, מעשה שנפסל על ידי רבא, ועל כן פסק שיש לנדותו עד שיחזיר את המכמורת, ורק אז יעמוד בדין (קי"ז. מתחת לאמצע).
ב. אותו אחד, שהתכוון להצביע בפני גויים על תבנו של חברו, נתקל בהתנגדותו של רב לכך, ולמרות זאת עמד על שלו. סופו שהוצא להורג בידי רב כהנא, ובכך שמר על כבוד התורה, קי"ז. 14 לפני ההתרחבות השנייה, ד"ה ההוא גברא.
ג. רבי יוחנן, שבעקבות קושיותיו החריפות של רב כהנא שמט מתחתיו בהדרגה שבעה מצעים שנועדו מלכתחילה לאפשר לתלמידיו לראותו, קי"ז. 1 מתחת להתרחבות השנייה.
ד. רבי יוחנן פירש פרשנות שגויה את השסע בשפתיו של רב כהנא, בהסיקו מכך שזה האחרון מחייך אליו מתוך לעג לדבריו, קי"ז. 3 למטה.

3. השלם:
א. "פועל יכול לחזור בו ואפילו בחצי היום", קט"ז: 6 לפני המשנה.
ב. "כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים", קט"ז: 3 לפני המשנה.
ג. "אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה", קי"ח: בהתרחבות.
ד. "כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כאילו נוטל נשמתו הימנו", קי"ט. 2 לפני ההתרחבות.
ה. "חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו", בבא מציעא ג. 2 למטה.

4. שונות:
א. "כי הא דרב ספרא הוה קא אזיל בשיירתא לוינהו ההוא ארי כל לילא קא שדר ליה חמרא דחד מינייהו וקא אכיל וכי מטא זימניה דרב ספרא שדר ליה חמרא ולא אכליה וכו'", קט"ז. 3 לפני ההתרחבות.
ב. "ישראל שאנסוהו עובדי כוכבים והראה ממון חבירו פטור ואם נטל ונתן ביד חייב" (קי"ז. מעל אמצע העמוד). על פי המתואר, נאלץ היהודי להלשין על רעהו היהודי ובכך לגרום לו נזק כספי, עובדה שבוודאי אינה תורמת לשיפור היחסים בין הניזק למזיק, ולו בעל כורחו.
ג. לאחר עלייתו של רב כהנא לארץ ישראל יעץ ריש לקיש לרבי יוחנן "לעיין מר במתיבתא דלמחר", קי"ז. 3 לפני ההתרחבות השנייה.
ד. "וכי היכן מצינו שהרג שאול את הגבעונים אלא מתוך שהרג נוב עיר הכהנים שהיו מספיקין (=הגבעונים) להן מים ומזון מעלה עליו הכתוב כאילו הרגן", קי"ט. 1 מתחת להתרחבות השנייה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר