סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 


פנינים
הרב אברהם מרדכי וינשטוק
פורסם ב"המבשר תורני"

 

"מאן דיהיר אפילו אאינשי ביתיה לא מיקבל"
מבחנו של העניו - בקרב אנשי ביתו


כתב הרבי ר' יהונתן אייבשיץ ב"יערות דבש" (א, ג), שהרגל נעשה טבע ולפיכך אם אדם מתנהג עם אנשי ביתו וצאצאיו בגאווה, אזי אף שהם אמנם חייבים בכבודו, מכל מקום הרגל זה הלא נעשה עבורו כטבע שני וגם כשיצא מביתו וידבר עם אנשים אחרים כבר יעשה כן בדרך גאווה ויהיה כל ימיו בגובה לב. אך מי שעם אנשי ביתו מתנהג בענווה ושפלות רוח, הרי הרגל זה נעשה לו כטבע מנהוג כן עם כל אדם.

ובזה ביאר מפני מה כאשר מינו את רבי אלעזר בן עזריה לנשיאות השיב שילך להימלך באנשי ביתו (ברכות כז, ב). ומשום שסיבת העברתו של רבן גמליאל מהנשיאות היתה משום שהתנהג ברמה. וחשש רבי אלעזר בן עזריה , שמא אף אני בטבעי כך גאה שהלא אין אדם מכיר עצמו ואף הגאה שבגאים חושב עצמו לעניו. ולכך השיב שילך להימלך באנשי ביתו, ויראה אם אכן מקובל עליהם ומשום שנוהג עימם בתמיד בענווה ושפלות רוח, אות היא שאכן אינו יהיר ויכול ליטול על עצמו את הנשיאות. ואם אינו מקובל עליהם, הרי שהוא איש יהיר ולא יתמנה לנשיאות.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר