סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

בבא מציעא קג-קט

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. המספר 83?
ב. הכינה והקנאה בהעלם אחד?
ג. מעֵין "מים טריטוריאליים"?
 

2. השלם:

א. "אסור לו לאדם שיעמוד על..... חבירו בשעה ש........ בקמותיה".
ב. "ברוך אתה בעיר שיהא ביתך סמוך ל.........".
ג. "....... עצמך ואחר כך....... אחרים".
ד. "רבנן לא צריכי..............".
 

3. שונות:

א. איזה איסור החל על אדם בריא לא יחול כנראה על עמיתו העיוור?
ב. אחוז אחד בדרך ארץ. למי הכוונה?
ג. על מה נאמר "רובן קשה ומיעוטן יפה"?
ד. מהו המרשם הבדוק להתמודדות מול כל המחלות הנגרמות מהמרה?
ה. אליבא דהגמרא בענייננו, מה יכולה להיות הסיבה להצלחתו של אדם ללמוד היטב דווקא בשעות הבוקר הלא כל כך מוקדמות?
ו. פרט למשוטים ולרוח במפרשים, באיזו אנרגיה נוספת נהגו להשתמש בימי קדם כדי להשיט את הספינות בנהר?
ז. איזה אירוע המתואר בענייננו ממחיש את הפתגם הערבי "אלעג'לה מן אלשיטאן", יעני - "הפזיזות מן השטן"?
ח. ציין "נכון" או "שגוי": ילדי רבה בר רב נחמן לא זכו להתקיים מחמת קללתו של אמורא אחר.
 

תשובות:

1. באיזה עניין נזכר:
א. "דבר אחר מחלה ששמונים ושלושה חלאים תלוין במרה", ק"ז: בשליש העליון.
ב. "י"ג דברים נאמרו בפת שחרית... והורגת כינה שבבני מעים וי"א אף מוציא את הקנאה ומכניס את האהבה", ק"ז: מעל אמצע העמוד.
ג. "והאידנא דקא כתבי פרסאי קני לך עד מלי צוארי סוסיא מיא סלוקי נמי מסלקינן ליה", דהיינו, לפי דיני הפרסים, הקונה קרקע על שפת הנהר זוכה גם בשטח הנהר שממולו עד גובה צוואר הסוס, ק"ח. 6 לפני ההתרחבות.

2. השלם:
א. "אסור לו לאדם שיעמוד על שדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיה", ק"ז. מתחת לחצי העמוד.
ב. "ברוך אתה בעיר שיהא ביתך סמוך לבהכ"נ", ק"ז. ברבע התחתון.
ג. "קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים", ק"ז: 3 למטה.
ד. "רבנן לא צריכי נטירותא", ק"ח. בשליש העליון.

3. שונות:
א. האיסור לעמוד על שדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיה, שכן הסיבה לכך היא "שלא יפסידנה בעין הרע" (רש"י על אתר), ק"ז. מתחת לחצי העמוד.
ב. "דרב סליק לביה קברי עבד מאי דעבד אמר תשעין ותשעה בעין רעה ואחד בדרך ארץ", ק"ז: 4 למעלה.
ג. "צואת החוטם וצואת האוזן רובן קשה ומיעוטן יפה", ק"ז: בסוף הרבע העליון.
ד. "... מחלה ששמונים ושלושה חלאים תלוין במרה וכולן פת שחרית במלח וקיתון של מים מבטלתן", ק"ז: בשליש העליון.
ה. "י"ג דברים נאמרו בפת שחרית... ומחכימת פתי וזוכה בדין ללמוד תורה וללמד ודבריו נשמעין וכו'", ק"ז: לפני חצי העמוד.
ו. באמצעות סבלים שמשכו את הספינה בהולכם על שתי גדות הנהר, ק"ז: "מלא כתפי נגדי בתרי עברי נהרא קוצו", ק"ז: 1 מתחת להתרחבות.
ז. רבה בר רב נחמן נחפז בהסקת מסקנות שיפוטיות שליליות כלפי רבה בר רב הונא, שלא קצץ את עציו לטובת משיטי הספינות בחבלים. הוא שילם על כך מחיר יקר, ק"ח. בשורה הראשונה.
ח. שגוי: אלו שנולדו בחייו של רבה בר רב הונא אכן לא זכו להתקיים, מה שאין כן, כנראה, לגבי האחרים, ק"ח. 7 למעלה.

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר