סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

הלכה כרבי יוסי

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא בתרא ד ע"ב - ה ע"א

 

מתני'. המקיף את חבירו משלש רוחותיו, וגדר את הראשונה ואת השניה ואת השלישית - אין מחייבין אותו;
רבי יוסי אומר: אם עמד וגדר את הרביעית - מגלגלין עליו את הכל.
גמ'. אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כר' יוסי, דאמר: אם עמד וגדר את הרביעית - מגלגלין עליו את הכל,
ל"ש עמד ניקף, ל"ש עמד מקיף.
איתמר, רב הונא אמר: הכל - לפי מה שגדר;
חייא בר רב אמר: הכל - לפי דמי קנים בזול.
... אתא לקמיה דרבא, א"ל: זיל פייסיה במאי דאיפייס,
ואי לא, דאיננא לך דינא כר"ה אליבא דרבי יוסי.

1.
במשנתנו יש מחלוקת בין תנא קמא ורבי יוסי.

2.
בתחילת הסוגיה רב יהודה בשם שמואל פוסק כרבי יוסי.

3.
גם ממהלך הסוגיה משמע שהלכה כרבי יוסי כי רב הונא וחייא בר רב דנו לפי דינו של רבי יוסי.

4.
גם מסוף הסוגיה משמע מפסק דינו של רבא שהלכה כרבי יוסי במשנתנו.

5.
ונשאלת השאלה: הרי הכלל הוא שהלכה תמיד כרבי יוסי נגד תנא קמא, ומדוע אפוא סוגייתנו מדגישה בכמה אופנים שהלכה כרבי יוסי.

6.
ולכן יש לומר ששמואל אמנם פסק כרבי יוסי - ובזה אין חידוש כי בין כך הלכה צריכה להיות כרבי יוסי - אבל הוא הוסיף "הרחבה" - על דינו המפורש של רבי יוסי - "אם עמד וגדר את הרביעית - מגלגלין עליו את הכל, ל"ש עמד ניקף, ל"ש עמד מקיף."

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר