סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

בבא בתרא ו-יב

 

1. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. המגזר, האמור לכתת את רגליו מעיר לעיר וממדינה למדינה ולשם מה?
ב. שבניגוד לכלל "יוסיף דעת יוסיף מכאוב" הפחית דעת (לפחות באופן מוצהר) והוסיף מכאוב?
ג. שהשלטונות "הפילו תיק" על אדם אחד במקום לעשות זאת על חצי מן האוכלוסייה?
ד. שפרנס על חשבונו 8 נפשות בשני בצורת, ולמה זכה?

2. השלם:

א. "רבנן לא צריכי............".
ב. "אין פורענות בא לעולם אלא בשביל...... - ........".
ג. "צדקה כל פרוטה ו......... מצטרפת ל........ גדול".
ד. "כל הנותן פרוטה לעני מתברך ב... ברכות והמפייסו בדברים מתברך ב.... ברכות".
ה. "כשם ש.......... של אדם קצובין לו מראש השנה כך............ של אדם.......... לו מראש השנה".
ו. "כל ה.......... נופל בגיהנם".

3. שונות:

א. איזה שלל של אנשים בעיר הנידחת איננו נשרף באש?
ב. ערב שבת אחרי הצהריים. מישהו מידפק על דלתות רב מסוים ודורש ממנו סכום של 400 שקל כסף, טבין ותקילין, והוא נותנם לו, למרות שלא לווה מעודו. הייתכן?
ג. "זה שלוש עשרה שנה שלא ראיתיה וגם עכשיו דעתי עליהם": מיהו הנושא ומה הם שני המושאים?
ד. ישנם נהגים, שבעקבות קבלת דו"ח שתשלומו בצדו, מגיבים ספונטנית באמירה: "כנראה לא נתתי לאחרונה די צדקה". היש להם על מה שיסמוכו בענייננו?
ה. כיום ידועה התנגדותם של רבנים מסוימים לקבלת תרומות מנוצרים מחשש להשפעה מיסיונרית ישירה או עקיפה שלהם. גם בענייננו נתקלים אנו בהתנגדות לקבלת צדקה מגורם זר, אך מחשש אחר. מהו?
 

תשובות

1. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "והם תכו לרגלך... אלו תלמידי חכמים שמכתתים רגליהם... ללמוד תורה", ח. 9 למעלה.
ב. רבי יונתן בן עמרם, שמחמת הצהרתו על הימנעות מלימוד תורה כמעט וקופח במזונות על ידי רבי, ח. 7 לפני ההתרחבות הראשונה.
ג. ההוא כובס בטבריה שחויב בתשלום המס בגין חצי מהאוכלוסיה שברחה קודם לכן בשל כך, ח. 3 מתחת להתרחבות העליונה.
ד. בנימין הצדיק שפרנס אישה ושבעת בניה בשני בצורת וזכה לתוספת 22 שנה, י"א. שורה ראשונה.

2. השלם:
א. "רבנן לא צריכי נטירותא", ז: 7 למטה.
ב. "אין פורענות בא לעולם אלא בשביל עמי הארץ", ח. 2 מתחת להתרחבות הראשונה.
ג. "צדקה כל פרוטה ופרוטה מצטרפת לחשבון גדול", ט: 4 למעלה.
ד. "כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות והמפייסו בדברים מתברך בי"א ברכות", ט: 4 לפני ההתרחבות הראשונה.
ה. "כשם שמזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה כך חסרונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה", י. 2 מעל ההתרחבות השנייה.
ו. "כל המתיהר נופל בגיהנם", י: 4 מתחת להתרחבות השנייה.

3. שונות:
א. "החמרת והגמלת העוברת ממקום למקום ולנה בתוכה(=בתוך עיר הנידחת) והודחה עמהן הן בסקילה וממונן פלט", ח. 4 לפני ההתרחבות השנייה.
ב. "כי הא דרבא אכפיה לרב נתן בר אמי ושקיל מיניה ארבע מאות זוזי לצדקה" על בסיס העיקרון "לפי שממשכנין(=גובים בכוח) על הצדקה ואפילו בע"ש", ח: 2 מתחת להתרחבות ושלוש שורות לאחור.
ג. הנושא הוא רב שמואל בר שילת, המושא הראשון הוא גינתו, שכבר שלוש עשרה שנה לא טיפל בה והשני – תלמידיו, ח: 7 מתחת להתרחבות.
ד. "...זכה הלא פרוס לרעב לחמך לא זכה ועניים מרודים תביא בית". ויעוין על אתר בסיפור בני אחותו של רבן יוחנן בן זכאי, י. בהתרחבות השנייה.
ה. "איפרא הורמיז אימיה דשבור מלכא שדרה ארבע מאה דינרי לקמיה דרבי אמי ולא קבלינהו" (י: 5 למטה). סירובו הושתת על הפסוק "ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה", דהיינו, "כשתכלה זכות שבידן וייבש לחלוחית מעשה צדקה שלהן אז ישברו" (רש"י).

המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר