סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הארה שבועית מהתלמוד הירושלמי במסגרת הדף היומי

הרב אברהם בלס, מכון הירושלמי

בבא בתרא מו ע"ב

 

תלמוד בבלי בבא בתרא מו, ב:

"אמר רב נחמן: אריס שהוריד אריסין תחתיו - יש לו חזקה; מאי טעמא? דלא עביד אינש דנחתי אריסי לארעיה ושתיק".

סוגית הגמרא (של מאמר זה ומאמרים נוספים לאחר מכן) עוסקת באומדן דעתו של בעל הבית. למשל כאן בעל הבית שמינה אריס על הקרקע, סומך רק על האריס הזה ולא מוכן שהאריס ימנה אריסים אחרים תחתיו. לכן אם היו אריסים אחרים ללא אותו אריס ממונה, הבעלים לא היו נשארים בשקט והיו מוחים, ומזה שלא מחו משמע שאותו אריס קנה את השדה.

בכל הנושא הזה של אומדן דעת ישנו נושא מעניין מאוד שמדגיש הירושלמי. והשאלה היא האם לבנו של אריס ישנה חזקה.

תלמוד ירושלמי בבא בתרא ג, ה:

"תמן אמרין אריס אין לו חזקה בן אריס יש לו חזקה. רבי יוחנן ור"ל אמרין אף אריס ובן אריס אין לו חזקה דנימר נחת רוחי' מאבוי ושבק בריה".

בבבל מתייחסים לבן האריס כאדם אחר, ואז ברור שלאדם אחר ישנה חזקה, שהרי בעל השדה אינו מוכן שאיש אחר יעבוד בשדהו. לעומתם רבני ארץ ישראל טוענים שאם אדם היה לו נחת מהאריס, הרי שלא אכפת לו שגם בנו יעבוד בקרקע. רואים מפה את יסוד המשפחה. בן לא נחשב בשום פנים ואופן איש אחר.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר