סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

מעט מאורו של הדף היומי
הרב יהודה זולדן

לפני האח הגדול


בנות צלפחד מוזכרות בפסוקים לעיתים ע"פ סדר הולדתן, ולעיתים ע"פ סדר חכמתן. הרשב"ם מפרש: "כשנישאו בנות צלפחד מנאן הכתוב דרך גדולתן דכתיב: 'ותהיינה מחלה תרצה חגלה ומלכה ונועה בנות צלפחד לבני דודיהן לנשים' (במדבר לו, יא). ומסתבר דכך נולדו, כדכתיב: 'לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה' (בראשית כט, כו)".

האם דברי לבן מחייבים את כלל ישראל שלא לשאת צעירה לפני בכירה? הרב אליעזר וולדינברג (שו"ת ציץ אליעזר חלק כב סימן נב), כותב שענין זה לא נפסק ברמב"ם ובשולחן ערוך, וזהו רק מנהג יפה. לדברי האור החיים הקדוש (בראשית שם), יעקב אבינו לא חשש לזה. בשל כך הוא התיר לבחורה צעירה להתחתן לפני אחותה המבוגרת יותר ממנה, מה גם שהגדולה היא לא הבכורה.

גם הרב משה פיינשטיין (שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ב סימן א) התיר לאח צעיר להתחתן לפני אח הגדול בשל מצות פרו ורבו המוטלת עליו, ואין הוא צריך להמתין עד שהאח הגדול יינשא. הוא מוכיח דבריו מהאמור במשנה (קידושין סד ע"ב): "המקדש את בתו סתם אין הבוגרות בכלל". רש"י מסביר שהבוגרת איננה ברשות האב להשיאה. מכאן הוא מסיק שלו היה איזה איסור בכך, היה לאב לקדש את בתו הגדולה קודם. אם כי ניתן לטעון שהדבר מתאפשר כעת כי ממילא אינו יכול להשיא את הבוגרת. לדבריו, האח הבוגר קודם לצעיר כששניהם כבר השתדכו, אזי חתונתו קודמת, אך אם הצעיר השתדך והבוגר עדין לא, יכול הצעיר להינשא. לבנות צלפחד הזדמנו חתנים באותה עת ולכן הן נישאו לפי סדר גילן.

הרב יוסף דב סולוביצ'יק (בית הלוי, בראשית שם) כותב שלבן קינטר את יעקב באומרו: "אפשר במקומכם המנהג כן להקדים הצעיר לפני הבכור, אבל במקומנו לא יעשה כן". מכל מקום, אם כל הענין תלוי במנהג, אזי במקום או בקהילה ובחברה בהם אין הדבר נהוג, אזי הסדר בין האחים איננו משנה, והויתורים ההדדיים בין האחים והאחיות יזכו את כולם להקים בית ומשפחה במהרה.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר