סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

סייעתא דשמיא / רפי זברגר

בבא בתרא נה ע''א

 

הקדמה

במסגרת ההלכה של ''דינא דמלכותא דינא'' אותה הזכרנו בתחילת הדף, נדון במאמר זה ב"דין מלכות" אחד העוסק בתשלום מס לשליטים. תוך כדי, נלמד ונכיר מקרים בהם אדם פטור מלשלם מס.  
 

הנושא

אמר רב אשי: פרדכת מסייע מתא. קובע רב אשי, כי גם אדם אשר אינו עובד, וגם אינו עוסק בתלמוד ובדרך ארץ, בלשונו הציורית של הרשב''ם: אינו עוסק ביישובו של עולם, גם אדם כזה חייב לשאת בעול עם הציבור ולהשתתף בהוצאות המיסים המוטלים על כל בני אותה העיר. למרות שאינו ''תורם לחברה'' מאומה, אינו שותף ל''כלכלת העיר'' בה הוא גר, למרות זאת ואף על פי כן, קובע רב אשי, את חיובו להשתתף ב"מיסי העיר''. 
מסייגת הגמרא דין זה: והני מילי דאצילתיה מתא, אבל אנדיסקי – סייעתא דשמיא הוא. כלומר, אם גובי המס תבעו גם ממנו לשלם מיסים, ופרנסי העיר הצליחו לפטור אותו מתשלום מס אישי לשליט. למרות הסכמת הגובים לוותר על תשלום מס אישי של אותו בן אדם, לא הסכימו להפחית מהחובה הכללית של בני העיר לשלם יחדיו סכום מוגדר. משמעות הדבר: תשלום יתר, לכל אחד מבני העיר, כדי להשלים את הפטור שניתן לאותו בן אדם. במקרה כזה, אומרת הגמרא, יש חובה, על אותו בן אדם לשלם ''לקהילה'' את הסכום שהם מחויבים בגין הפטור שניתן לו. אבל, ממשיכה הגמרא, אם משום מה, גובי המס ''דילגו'' על הגבייה אצל אותו אחד, ולא חייבוהו לשלם, לא משנה מאיזו סיבה (אם בגלל חוסר תשומת לב שלהם, או בגלל החלטה של השליט לוותר לו), במקרה זה, אין הוא חייב לשלם לבני אותו העיר, למרות שבפועל, כל אחד מבני העיר משלם יותר, עקב אי תשלום המס שלו. 
הסיבה לכך מעניינת מאוד: סייעתא דשמיא הוא. כלומר, ''מן השמיים'' סייעו לו, ולא תבעו את המס ממנו באותה שנה, וכיוון שכך, אין בני הקהילה יכולים לחייבו, על מיסים שהוא לא נתבע ע''י השליטים.  
 

מהו המסר?

כדי לקרב קצת את המושג סייעתא דשמיא, נצטט משפט אשר נאמר מפי הרב חנוך בן פזי ז''ל: ההחלטה לבחור בטוב, הינה בידינו, כדי לממש אותה יש לבקש סיוע מה'. משפט זה מתמצת את היחס שלנו לסיוע משמים.
אנחנו פועלים, מתאמצים ומשתדלים לעשות כל אשר לאל בידינו. בד בבד, איננו מסתפקים בכך. אנו מודעים להשגחה עלינו מלמעלה, בכל פרט ופרט בחיינו. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, מגן עלינו, עוזר לנו ליישם את פועלנו וכן הלאה. אי לכך, אנחנו מתפללים לעזרה שתבוא משמים. לעזרה שתיתן לנו כוחות ועוצמת לממש את רצוננו, את החלטותינו, ואת מעשינו.
לפעמים ''העזרה משמים'' מגיעה אלינו, מבלי שפנינו וביקשנו אותה. היא ''נוחתת'' עלינו משמים, ואנו מקבלים אותה באהבה. כזאת היא העזרה עליה דברנו לעיל. אדם קְשֶה יום, אשר אינו מצליח ''לגמור את החודש'', חושש כל שנה מחדש, כאשר מתקרבים גובי המס לעיר, כיצד יצליח להתמודד שוב עם התביעה לשלם מיסים. והנה, בשנה מסוימת, פשוט דילגו עליו, כלל וכלל לא תבעו אותו – זו מוגדרת כ''עזרה מן השמיים'' ולכן, בני הקהילה אינם רשאים לגבות במקרה זה, את הסכום שהיה אמור לשלם, אך בפועל התחלק בין כל אנשי העיר.
אנו מתפללים שלוש פעמים ביום, ומבקשים בקשות רבות מן הקדוש ברוך הוא. ברכה יותר ''ממוקדת'' בנושא, הינה ברכת ''שומע תפילה''. בברכה זו, אנו מבקשים באופן כללי: שמע לתפילתנו, היענה בבקשה לתחינתנו.
מומלץ מאוד, להוסיף בסוף התפילה או בכל מעמד אחר במשך היום, ''תפילות אישיות''. עוד המלצה בנושא: להתפלל היטב להצלחת חינוך ילדינו. כולם מכירים את המורכבות של המשימה ואת הסכנות הגדולות בעולם החינוך. לכן, בנוסף לכל ההשתדלות שלנו לפעול ולעשות בחינוך ילדינו, אנו מתפללים ומבקשים גם עזרה משמיים במשימה חשובה זו.


המאמר לע''נ אמי מורתי, שולמית ב''ר יעקב, הכ''מ (תשע''ז).
תגובות תתקבלנה בברכה ל: [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר