סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

אין דבריו של אחד במקום שנים / יחיד ורבים

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא בתרא נח ע"ב

 

גמ'. מאי המרזב אין לו חזקה ויש למקומו חזקה?
אמר רב יהודה אמר שמואל, הכי קאמר: המרזב אין לו חזקה - מרוח אחת,
ויש למקומו חזקה - משתי רוחות.
רבי חנינא אמר: המרזב אין לו חזקה - שאם היה ארוך מקצרו,
ויש למקומו חזקה - שאם בא לעוקרו אינו עוקרו.
רב ירמיה בר אבא אמר: המרזב אין לו חזקה - שאם רוצה לבנות תחתיו בונה, ויש למקומו חזקה - שאם בא לעוקרו אינו עוקרו.

1.
יש פוסקים כמו כל שלושת השיטות, כי הם לא סותרים זה את זה [למרות הניסוח "רב... אמר"?].

2.
אבל רבינו חננאל מסכת בבא בתרא (בשיטת הקדמונים) דף נט עמוד א:

וקיימא לן כר' חנינא, דהא רב ירמיה [בר אבא] מודה ליה שאין מזיז המרזב ממקומו.
ושמואל דאמר, משנהו באי זה צד שירצה בכל אותה הרוח, הוה ליה חד, ואין דבריו של אחד במקום שנים.
ולא עוד אלא שר' חנינא לגבי שמואל רב הוא חשוב:

הוא כנראה מסביר שהם חולקים באופן הבא:
רב ירמיה מסכים לדברי רבי חנינא "שאם בא לעוקרו אינו עוקרו", ולכן הלכה כמותם נגד שמואל מטעם הכלל "יחיד ורבים הלכה כרבים". כנראה שזוהי משמעות דבריו - "אין דבריו של אחד במקום שנים".

2.1
ונראה לי שיש להוסיף: גם אם רב ירמיה חולק על רבי חנינא בעניין אחד - לגבי "רוח אחת" או לגבי "ארוך מקצרו" - בכל זאת, לגבי "שאם בא לעוקרו אינו עוקרו" הם שניהם מסכימים, ולעניין זה הם "רבים" נגד שמואל.

3.
רבנו חננאל מוסיף נימוק: רבי חנינא נחשב "רבו" של שמואל, ולכן הלכה כמותו נגד שמואל.

4.
אלא שיש לשאול: אם רבי חנינא נחשב כרבו של שמואל מדוע בסוגייתנו הוא מוזכר אחרי שמואל!

4.1
אולי כדי לצרף אליו את דברי רב ירמיה שמסכים איתו לפחות בעניין אחד.

5.
"רבי חנינא" "סתם" הוא רבי חנינא בר חמא [ראה באטלס עץ חיים כרך ד עמ' 193 רשימה של הרבה "רבי חנינא"],
היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא. יש מחלוקת בפרשנים אם היה גדול או קטן מהאמורא רב. הרמב"ם כותב שרב היה תלמידו של רבי חנינא בר חמא.

רב ירמיה בר אבא - תלמיד-חבר של "רב".

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר