סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

"תני" - שינוי גירסא?

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

בבא בתרא צה ע"א

 

מרתף של יין וכו'. היכי דמי?
אי דא"ל מרתף של יין סתם - קשיא,
אי דאמר ליה מרתף זה של יין - קשיא,
אי דאמר ליה מרתף זה - קשיא!
דתניא: מרתף של יין אני מוכר לך - נותן לו יין שכולו יפה,
מרתף זה של יין אני מוכר לך - נותן לו יין הנמכר בחנות,
מרתף זה אני מוכר לך - אפילו כולו חומץ הגיעו!
לעולם דא"ל מרתף של יין סתם,
ותני ברישא דברייתא: ומקבל עליו עשר קוססות למאה.

1.
יש ראשונים שמסבירים שהכוונה בביטוי "תני" היא לתיקון הגירסא ממש בברייתא וכהמשך למשפט ברישא של הברייתא - "מרתף של יין אני מוכר לך - נותן לו יין שכולו יפה" - יש להסיף את המשפט "ומקבל עליו עשר קוססות למאה".

2.
ויש ראשונים שמפרשים, שלא מדובר בתיקון לשון הברייתא, אלא "רק" בפרשנות. והברייתא לא פרשה זאת מפני שעיקר מטרת הרישא היא להבדיל משאר הדינים בברייתא - "יין נמכר בחנות" - במציעתא של הברייתא, ו"כולו חוצץ" - בסיפא של הברייתא.
ראה שוטנשטיין, הערה 23, ו"מתיבתא", "ילקוט ביאורים", עמוד קפה.

3.
ונראה אולי לפרש ["חידוש"]: במשנה לעיל בדף צג עמוד ב נאמר "מרתף של יין מקבל עליו עשר קוססות למאה".
לכן הביטוי "תני" בסוגייתנו - ביחס לברייתא - הכוונה היא שמתקנים את לשון הברייתא כדי להתאימה ללשון המשנה שהיא סתם משנה.

3.1
ואולי אף יותר מכך, אולי הכוונה היא שברישא של הברייתא מובא ציטוט ממשנתנו, ודווקא הרישא של הדין בברייתא "נותן לו יין שכולו יפה" הוא תוספת פירוש/גירסא למשנה - ולא לברייתא.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר