סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

עבודה זרה ה-יא

 

1. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. אבי כפויי הטובה?
ב. שביקש עצה מתלמידו?
ג. שכיום, כ-2000 שנה לאחר מותו, קרוי צומת דרכים בישראל על שם פועלו?
ד. שעליו אומר רש"י: "יודע היה ללמוד"?
ה. שבעקבות מעשה שעשה היה עלול להיחשד לכאורה ב...פירומניה?
 

2. מה המשותף ל:

א. עני, סומא, מצורע, מי שאין לו בנים?
ב. "זה לי עשרים שנה", "ארבעים ושמונה עיר", "כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ"?
ג. גרגיר, כוסברתא, כרתי, חסא?
ד. אנטונינוס, אדרכן?
 

3. השלם:

א. " כל העושה מצוה בעולם הזה ........... והולכת לפניו ל....... .....".
ב. "אין ... .... בא עד שיכלו ........ שבגוף".
ג. " אשה לא ..... במועד מפני ש........ הוא לה".
ד. " כל ה....... ידו על ה.............".
ה. " אין ........ על הקלקלה".
ו. "כשם שא"א לעולם בלא רוחות כך א"א לעולם בלא .........".
ז. "יש ...... ......ו בשעה .....".
 

4. שונות:

א. "אמר להן משה לישראל כפויי טובה בני כפויי טובה"(ה. 2 למטה). מה היא המשמעות המילולית של המילה המובלטת?
ב. מניין, ששומה על האדם להתאמץ בלימוד תורה?
ג. איזו היא תופעת הטבע, החדשה לאדם הראשון, שהדריכה ביותר את מנוחתו?
ד. "רבי ישמעאל אומר ישראל שבחוצה לארץ עובדי עבודת כוכבים בטהרה הן" – הכיצד?
ה. המדרש העממי דורש את האותיות באחד מכינויו של הקב"ה "שדי" כראשי תיבות "שומר דלתות ישראל". היכן בענייננו יש ביטוי לרעיון הזה?
 

תשובות

1. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. אדם הראשון שאמר: "האשה אשר נתתה עמדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל", ה: 2 למעלה.
ב. רבי יהודה הנשיא, שקיבל מאחד המינים מטבע ביום אידו, נועץ בריש לקיש תלמידו בשאלה כיצד לנהוג בה: האם לקבלה ועל ידי כך לגרום לו להודות לע"ז שלו, או להימנע מכך, מה שעלול לגרום לאיבה, ו: מעל לאמצע.
ג. האיש הוא רבי יהודה בן בבא, שחרף גזרת מלכות הרשעה סמך כמה מתלמידיו, ובכך הביא על עצמו את הריגתו האכזרית. הכוונה אפוא לצומת סומך הנמצא בין אושא לשפרעם, האזור שבו קרה האירוע הזה, ח: 1 מתחת להתרחבות.
ד. אנטונינוס, י: 4 למעלה.
ה. אונקלוס הגר, שבעקבות פטירתו של רבן גמליאל הזקן שרף עליו שבעים מנה צורי, י"א. 5 למטה.

2. מה המשותף ל:
א. "ארבעה חשובים כמתים", ה. 2 מתחת להתרחבות השנייה.
ב. האזכורים הללו משמשים סימן למספר השנים בשלושה עניינים שונים, ט. באמצע עד ט: באמצע.
ג. באמצעות מדרש מילים של ארבעה אלו ניהלו רבי ואנטונינוס תקשורת ביניהם, באשר לתגובתו הרצויה של האחרון כלפי בתו שזנתה, י: 4 ואילך.
ד. אנטונינוס ואדרכן היו מנהיגים, ששימשו - בהתאמה - את רבי ואת רב, י: 2 למטה.

3. השלם:
א. " כל העושה מצוה אחת בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא", ה. 11 למעלה.
. ב. "אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף", ה. 4 מתחת להתרחבות הראשונה.
ג. " אשה לא תסוד במועד מפני שניוול הוא לה", ו: 2 לפני ההתרחבות השנייה.
ד. " כל המשנה ידו על התחתונה", ז. 11 למעלה.
ה. " אין משיבין על הקלקלה", י: 8 מעל להתרחבות.
ו. "כשם שא"א לעולם בלא רוחות כך א"א לעולם בלא ישראל", י: 9 למטה.
ז. "יש קונה עולמו בשעה א חת", י: 3 למטה.

4. שונות:
א. על דרך "כפה (=הפך) עליהם הר כגיגית", כפויי טובה"= הפוכי טובה", שאינם יודעים להכיר בטובה.
ב. "תנא דבי אליהו לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למשאוי", ה: באמצע.
ג. "יום שנברא בו אדם הראשון, כיון ששקעה עליו חמה אמר אוי לי שבשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי ויחזור עולם לתוהו ובוהו וזו היא מיתה שנגזרה עלי מן השמים וכו'", ח. מתחת לאמצע.
ד. "רבי ישמעאל אומר ישראל שבחוצה לארץ עובדי עבודת כוכבים בטהרה הן כיצד עובד כוכבים שעשה משתה לבנו וזימן כל היהודים שבעירו אע"פ שאוכלין משלהן ושותין משלהן ושמש שלהן עומד לפניהם מעלה עליהם הכתוב כאילו אכלו מזבחי מתים שנאמר וקרא לך ואכלת מזבחו", ח. 5 למטה.
ה. הרעיון הזה מובע על ידי אונקלוס הגר, שאמר לחיילים שנשלחו לעצרו: "מנהגו של עולם מלך בשר ודם יושב מפנים ועבדיו משמרים אותו מבחוץ ואילו הקב"ה עבדיו מבפנים והוא משמרן מבחוץ וכו'", י"א. בשליש העליון.


המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר