סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

חידות וחידודים על הדף / אריה פלהיימר

עבודה זרה יב-יח

 

1. באיזה עניין נזכר:

א. קוץ?
ב. "דמו בראשו"(פעמיים)?
ג. "בית שאן"?
ד. "ים המלח"?
ה. "צידן"?
ו. "פיתא"?
 

2. מי הוא זה ואיזה הוא:

א. "טווזיג"?
ב. שהצטער ביותר על שהתבטא באופן שאינו חד משמעי דיו?
ג. שלא גרס את הנאמר "ואל תביאנו לא לידי נסיון ולא לידי בזיון"?
ד. שכדי להצילו נפגע אדם אחר?
ה. שנענשה בחומרה לא בגלל מעשה, אלא מחמת היעדר מעשה?
ו. ש"הלכו כל גדולי רומי לקברו והספידוהו הספד גדול"?
 

3. מה המשותף ל:

א. קוץ, מעות, מעיין?
ב. הרים וגבעות, שמים וארץ, חמה ולבנה, כוכבים ומזלות?
ג. "הצור תמים פעלו", "אל אמונה ואין עול", "גדול העצה ורב העליליה וכו'"?
 

4. השלם:

א. "כל מקום ש........ חכמים משום מראית עין .......בחדרי חדרים .....".
ב. "יש קונה עולמו ב.... שנים ויש קונה עולמו ב.... ....".
ג. "כל העוסק ב..... בלבד ...... כמי שאין לו אלוה".
ד. "אי ..... לא ספרא ואי ספרא לא .....".
ה. "כל המתייהר ..... ב.......".
 

5. שונות:

א. אדם בלע משהו וישב לכתוב צוואה – מדוע?
ב. איזו מסכת מורחבת מתוך הש"ס הייתה תחת ידו של אחד מאבותינו?
ג. מה הם שני תחומי העיסוק, המבטיחים לאדם הינצלות מפורענויות?
 

תשובות

1. באיזה עניין נזכר:
א. "ישב לו קוץ בפני עבודת כוכבים לא ישחה ויטלנה מפני שנראה כמשתחוה לעבודת כוכבים", י"ב. באמצע.
ב. 1."לא ישתה אדם מים לא מן הנהרות ולא מן האגמים לא בפיו ולא בידו אחת ואם שתה דמו בראשו מפני הסכנה", י"ב: 3 למעלה.
2. "לא ישתה אדם מים בלילה ואם שתה דמו בראשו מפני הסכנה", י"ב: באמצע.
ג. "עיר שיש בה עבודת כוכבים והיו בה חנויות מעוטרות ושאינן מעוטרות זה היה מעשה בבית שאן וכו'", י"ב: במשנה.
ד. "הנושא ונותן בשוק של עבודת כוכבים בהמה תיעקר פירות כסות וכלים ירקבו מעות וכלי מתכות יוליכם לים המלח", י"ג. 10 למעלה.
ה. " א"ר יוסי מעשה ביוסף הכהן שהלך אחרי רבו לצידן ללמוד תורה וכו'", י"ג. 3 מתחת להתרחבות.
ו. "רבי יעקב זבן סנדלא ר' ירמיה זבן פיתא", י"ג: מתחת לאמצע.

2. מי הוא זה ואיזה הוא:
א. "משתה של מריעות שעושין הנערים זה עם זה ", רש"י י"ד. 2 למטה(ראה במילון ערך "פיקניק").
ב. בתגובה לפליאתו של "אותו הגמון זקן" על רבי אליעזר "שנתפס למינות", הוא השיב לו במשפט "נאמן עלי הדיין", שהתפרש בטעות על ידי ההגמון כמכוון אליו, ולא כלפי הקב"ה, ט"ז: 6 למטה.
ג. או ר' חנינא או ר' יונתן, שמתוך שתי דרכים אפשריות – כל אחת וחסרונה עימה - העדיף להעמיד את עצמו בניסיון ולעבור ליד פתח בית זונות, כדי לקבל שכר על התגברותו על היצר, י"ז. 2 למטה.
ד. אדם זקן נרמס על ידי הקהל , כדי לתת תוקף לתירוצו של רבי אלעזר בן פרטא, באשר לסיבת היעדרו מבי אבידן, י"ז: ברבע התחתון.
ה. אשתו של רבי חנינא בן תרדיון, שנידונה למיתה מחמת הסיבה הראשונית של היעדר מחאתה למעשהו של בעלה, שהגה את השם באותיותיו, י"ח. 9 למעלה.
ו. רבי יוסי בן קיסמא, י"ח. בהתרחבות השנייה.

3. מה המשותף ל:
א. שלושתם מוזכרים בהקשר של איסור התכופפות, מחשש להיראות כעובד לעבודה זרה, י"ב. באמצע ואילך.
ב. ארבעתם שימשו יעד לאלעזר בן דורדיא, שניסה להיעזר בהם בבקשת רחמים על חטאו, י"ז. ברבע התחתון.
ג. באחד משלושת האזכורים הללו הצדיקו עליהם את הדין – בהתאמה – רבי חנינא בן תרדיון, אשתו ובתו, לפני הוצאתם להריגה, י"ח. בסוף השליש הראשון.

4. השלם:
א. "כל מקום שאסרו חכמים משום מראית עין אפילו בחדרי חדרים אסור", י"ב. 9 למטה.
ב. "יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת", י"ז. 4 למטה.
ג. "כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה", י"ז: מעל לאמצע.
ד. "אי סייפא לא ספרא ואי ספרא לא סייפא", י"ז: מתחת לאמצע.
ה. "כל המתייהר נופל בגיהנם", י"ח: 11 למטה.

5. שונות:
א. מי שבלע צרעה לא יחיה. מכל מקום יש להשקותו בחומץ מיוחד כדי להאריך במקצת את חייו, כדי שיהיה סיפק בידו לצוות על ביתו, י"ב: מעל לאמצע.
ב. "גמירי דעבודת כוכבים דאברהם אבינו ד' מאה פירקי הויין", י"ד: באמצע.
ג. עיסוק בתורה ובגמילות חסדים, י"ז: בשליש העליון.


המחבר מוכן ברצון לשלוח את החידון ישירות לדוא"ל הפרטי, ואף ישמח לקבל הארות והערות. את הבקשה יש להפנות ל [email protected]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר