סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

רבא ורב אשי

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

זבחים ב ע"ב


אשכחן זביחה וזריקה, קבלה מנלן? וכי תימא לילף מזביחה וזריקה, מה לזביחה וזריקה שכן עבודה שחייבין עליה בחוץ! 
אלא אמר רב אשי: אתיא מאיל נזיר, דכתיב: +במדבר ו+ ואת האיל יעשה זבח שלמים שתהא עשייתו לשם שלמים, ואם אינו ענין לשינוי קודש, דנפקא ליה מהתם, תנהו ענין לשינוי בעלים

מבנה הסוגיה:

1.
אשכחן זביחה וזריקה, קבלה מנלן? וכי תימא לילף מזביחה וזריקה, מה לזביחה וזריקה שכן עבודה שחייבין עליה בחוץ!
אלא אמר רב אשי: אתיא מאיל נזיר, דכתיב: +במדבר ו+ ואת האיל יעשה זבח שלמים שתהא עשייתו לשם שלמים, ואם אינו ענין לשינוי קודש, דנפקא ליה מהתם, תנהו ענין לשינוי בעלים.

רב אשי חוזר בו מהסברו הראשון ולכן כתוב "אלא..."

2.

אמר ליה רב אחא בר אבא לרבא, אימא: יעשה - כלל, זבח - פרט, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט, זביחה אין, מידי אחרינא לא! אי כתיב יעשה שלמים זבח כדקאמרת, השתא דכתיב יעשה זבח שלמים, הוה ליה כלל שאינו מלא, וכל כלל שאינו מלא אין דנין אותו בכלל ופרט.

רב אחא בר אבא מקשה על ההסבר הקודם, ולכן לא מובן מדוע הוזכר כאן "רבא"?

2.1
לכן יש גורסים "רב אשי" במקום "רבא" [וטעות הגירסא נובעת מהאותיות: "רב אשי"].

3.
ואם נאמר שהוא הפנה את קושייתו לרבא על הסברו של רב אשי לא ייתכן, שהרי רבא חי לפני רב אשי "ביום שמת רבא נולד רב אשי".

3.1
אפשר לומר, תשובתו של רב אשי היתה ידועה בתקופת רבא ["אמורא מאוחר"].

3.2
"רב אשי" בסוגיה הוא "רב אשי" הקדמון שחי בדור שלפני רבא.

[ראה "מתיבתא", הערה ט-י וב"ילקוט ביאורים", עמוד סד, ובספר "מנחת יהודה"]

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר