סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

תרי תנאי "רבי ישמעאל"

[תנאים ואמוראים; כללי פסיקה; מונחי מפתח]

זבחים לז ע"א


... ורבי ישמעאל האי קרא מפיק ליה להכי ומפיק ליה להכי? תרי תנאי אליבא דרבי ישמעאל...
 

1.
תופעה מקובלת בש"ס שאם יש סתירה לגבי דבריו של חכם מסויים ניתן ליישב ולומר שכל מימרא נאמרה על ידי תלמיד אחר שלו.

2.
אבל גם פעמים רבות מיישבים סתירה כזאת על ידי קביעה, שהיו שני חכמים בעלי אותו שם.

3.
תוס' [יבמות דף קד] אומר שהיו שני חכמים בשם רבי ישמעאל ["רבי ישמעאל" ה"רגיל" הוא תנא בדור השלישי – חברו של רבי עקיבא]
וראה ב"אטלס עץ חיים", כרך ד, עמוד 241, שמביא כמה חכמים בשם "רבי ישמעאל" [ גם תנאים וגם אמוראים].

4.
לפי האמור לעיל נשאלת השאלה מדוע בסוגייתנו הגמרא לא העדיפה לומר "תרי רבי ישמעאל הוו" [וראה ב"מתיבתא", "ילקוט ביאורים", פרק רביעי, עמוד יד, ובהערה צב].

5.
ונראה לי להסביר [חידוש] באופן מיוחד: כאשר הגמרא אומרת "תרי תנאי אליבא דרבי ישמעאל" הרי שהכוונה הפשוטה היא שיש מחלוקת עובדתית-היסטורית מה אמר רבי ישמעאל עצמו, וכל תלמיד מוסר גירסא שונה. אולם דעת רבי ישמעאל נחשבת כדעה אחת [לעניין "הלכה כרבי עקיבא מחברו" - רק כנגד חכם יחיד].

5.1
כמו כן, אם נמצא מקור אחר התומך באחת השיטות הרי שיתברר מהי הגירסא הנכונה, ויתכן שדי יהיה בזה בכדי להכריע כאותה דעה.

5.1.1
ואפשר עדיין לחלוק ולהסביר, שכוונת הביטוי, שמדובר באמת בשני חכמים שונים מבית מדרשו של רבי ישמעאל שמסכימים בהלכה בסיסית משותפת וחלוקים רק בפרטים.

6.
אולם אם נאמר, שהיו שני חכמים בשם רבי ישמעאל, הרי שיש כאן ממש שתי דעות עצמאיות/חולקות, וממילא, גם אם נמצא מקור התואם לדעה אחת אין בזה כדי לבטל את הדעה השניה [של רבי ישמעאל, מספר 2] מבחינה עובדתית היסטורית, אם כי להלכה לא יהיה שינוי כי יהיה כאן רוב לאחד הצדדים.

7.
השאלה הזאת דומה לשאלה הבאה: כאשר הגמרא אומרת "אמר רב... אמר רב..." [דוגמא: "אמר רב יהודה אמר רב"] ואנחנו מוצאים קושיה על המימרא, נשאלת השאלה: על מי הקושיה, על החכם המוקדם [על "רב" בדוגמא לעיל], או על התלמיד - החכם המאוחר [רב יהודה בדוגמא לעיל].

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר