סקר
המסכת שהיתה הכי קשה:


 

טור זה נכתב לזכרו ועילוי נשמתו של נעם יעקב מאירסון הי"ד שנפל
בקרב גבורה בבינת ג'בל במלחמת לבנון השנייה – י"ג אב תשס"ו   

 

תעלי בני תעלי – שועל מצוי


"מאי ונתתי נערים שריהם? אמר רבי אלעזר: אלו בני אדם שמנוערין מן המצות. ותעלולים ימשלו בם. אמר רב אחא בר יעקב: תעלי בני תעלי. ולא נתקררה דעתו עד שאמר להם ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד. אלו בני אדם שמנוערין מן המצות, ירהבו במי שממולא במצות כרמון, והנקלה בנכבד. יבא מי שחמורות דומות עליו כקלות וירהבו במי שקלות דומות עליו כחמורות" (חגיגה, יד ע"א).

פירוש: נאמר שם "ונתתי נערים שריהם", ושואלים: מאי [מה עניינו של "ונתתי נערים שריהם"?] אמר ר' אלעזר: אלו בני אדם שמנוערין מן המצות שהם יעשו מנהיגי העם. "ותעלולים ימשלו בם" אמר רב פפא בר יעקב: "תעלולים" משמעו תעלי [שועלים] בני תעלי [שועלים], כלומר, אנשים פחותים מצד עצמם ומצד יחוסם. ולא נתקררה דעתו של ישעיה הנביא עד שאמר להם "ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד." הנער אלו בני אדם שמנוערין מן המצות, ירהבו ויתגאו בפני מי שממולא במצות כרמון, "והנקלה בנכבד" כוונתו שיבא מי שעבירות חמורות דומות עליו (נחשבות בדעתו) כקלות , "וירהבו" במי שאפילו עבירות קלות דומות עליו כחמורות (באדיבות "התלמוד המבואר" של הרב שטיינזלץ).

 

שם עברי: תן זהוב (מצוי)   שם באנגלית: Golden Jackal   שם מדעי: Canis aureus
שם נרדף במקורות: שועל, תעלא

שם עברי: שועל מצוי (אדום)       שם באנגלית: Red fox      שם מדעי: Vulpes vulpes
שם נרדף במקורות: תעלא


נושא מרכזי: השועל כבעל חיים בזוי

 

לריכוז המאמרים שנכתבו על השועל הקש/י כאן."תעלי" הם על פי פירוש רש"י שועלים. "תעלא" הוא שועל ואילו צורת הרבים היא "תעלי". האות "ש" בעברית מוחלפת ב"ת". מצאנו בפסוק בדניאל (ז ט'): חָזֵה הֲוֵית עַד דִּ֤י כָרְסָוָן רְמִיו וְעַתִּיק יוֹמִין יְתִב לְבוּשֵׁהּ׀ כִּתְלַג חִוָּר וּשְׂעַ֤ר רֵאשֵׁהּ וכו'". בפסוק זה מוחלף השלג הלבן ב"תלג חור". "תנו רבנן" בתרגום לעברית הוא "שנו חכמים" ועוד דוגמאות רבות.זהותם של ה"שועלים" איננה ברורה וייתכן והכוונה הן לשועלים והן לתנים. ראו עוד במאמר "למה הדבר דומה? לשועל שהיה מהלך על גב הנהר" (ברכות, סא ע"ב).

הביטוי "שועלים בני שועלים" מבוסס על מעמדם הנחות של השועלים. כך ניתן להבין מדוע נבחרו השועלים כדי להוות ניגוד לאריות: "... רבי מתיא בן חרש אומר: הוי מקדים בשלום כל אדם, והוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים" (אבות, פ"ד מ"ט). ניגוד זה מוזכר בסוגיות נוספות. במסכת בבא קמא (קיז, ע"א): "אמר ליה רבי יוחנן לר"ש בן לקיש: ארי שאמרת נעשה שועל! וכו'". במסכת בבא מציעא (פד ע"ב): "... אתא אמר ליה לאבוה. אמר ליה: בני, אל ירע שהוא ארי בן ארי, ואתה ארי בן שועל".

השוואה נוספת בין האריה והשועל אנו מוצאים במדרש "אליהו רבה" (איש שלום, פרשה י"ז): "בכל דור ודור טופח הקדוש ברוך הוא בשתי ידיו ונותן כנגד לבו, חוזר ונותן כנגד זרועותיו ובוכה עליהם, בין בסתר ובין בגלוי, ומפני מה הוא בוכה עליהן בסתר, מפני שגניי הוא לארי שיבכה בפני שועל, וגנאי הוא למלך שיבכה בפני עבדיו וכו'".

יציאת שועל מבית קדשי הקדשים סימלה את הירידה במעמדו וגרמה לבכיים של התנאים שעלו עם רבי עקיבא לירושלים: "שוב פעם אחת היו עולין לירושלים, כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קדשי הקדשים, התחילו הן בוכין ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו: מפני מה אתה מצחק? אמר להם: מפני מה אתם בוכים? אמרו לו: מקום שכתוב בו: והזר הקרב יומת, ועכשיו שועלים הלכו בו ולא נבכה? אמר להן: לכך אני מצחק וכו'" (מכות כד ע"ב).

מקור שפלותו של השועל נובע אולי מממדיו הקטנים: "אחזו לנו שועלים שועלים קטנים, כשהיה מושל המלכיות לא היה מושלן אלא בחיות שנאמר (דניאל ז) וארבע חיון רברבן סלקן מן ימא, וכשהוא מושל את המצרים אינו מושלן אלא לשועלים מה שועל זה קטן מן ד' חיות כך מצרים קטנים מן המלכיות שנאמר מן הממלכות תהיה שפלה וכו'" (שמות רבה (וילנא, בשלח, פרשה כ"ב). השועל כבעל חיים קטן "מככב" במשל שהביא רב האי גאון:

"וששאלתם א"ר יוחנן שלוש מאות ממשלות שועלים היו לו לר' מאיר, ומכולן לא עלה בידינו אלא אחד: אבות יאכלו בסר ושני בנים תקהינה ... וכן הם מושלים מעשה בשועל שבא עליו הארי לאכלו. אמר לו השועל: מה יש לי בידי להשביעך? אבל אני מראה אותך אדם שמן שאתה טורף ושבע ממנו. והיה שם גומץ מכוסה ואדם יושב מאחריו. כיון שראה הארי אמר לשועל הריני מתירא מתפלתו של זה שלא תכשילני. אמר לו שועל: אי אתה מתירא ולא בנך ובן בנך מגיעו העון, עכשו תשביע רעבונך ועד בן בנך זמן הרבה. נתפתה הארי וקפץ על הגומץ ונפל שם, בא לו שועל ועמד על שפת הגומץ מציץ עליו ואמר לו הארי הלא אמרת לי שאין הפורענות באה עליך אלא בן בנך נתפס בה? אמר לו השועל: כבר יש עון על אבי אביך שאתה נתפס בו. אמר לו הארי: אבות יאכלו בסר ושני בנים תקהינה, אמר לו שועל ולמה לא חשבת כן מבראשונה, וכמה וכמה מיני מוסר יש במשל הזה" (תשובות הגאונים, שערי תשובה, סי' י"ג).

השימוש בשועל כסמל לבעל חיים קטן עשוי אולי לתמוך בהשערה שה"שועל" במקורות הוא הטורף המוכר בשם זה גם היום ולא התן. בדרך כלל ניתן לראות שהשועים קטנים מהתנים. 
 

               
תמונה 1.  תן זהוב         צילם: Pro fberger       תמונה 2.  שועל מצוי         צילם: MaleneThyssen

 

               
תמונה 3.  שועל מצוי         צילם:  Peter Trimming
 
  תמונה 4.  "שועלי שמשון"         צילם:  ג'ים הברמן
באדיבות פרופ' ג'ודי מגנס     אתר החפירה בחוקוק  

 

 

רשימת מקורות:

אנציקלופדיה החי והצומח של א"י, כרך 7, עמ' 22.
מ. דור, החי בימי המקרא המשנה והתלמוד (עמ' 67).  

לעיון נוסף:

על "שועלים קטנים מחבלים כרמים" ראו מצגת שערך חנוך פלסר משדה אליהו. לצפיה לחצו כאן

 א. המחבר ישלח בשמחה הודעות על מאמרים חדשים (בתוספת קישוריות) העוסקים בטבע במקורות לכל המעוניין. בקשה שלח/י ל -
raananmoshe1@gmail.com
ב. לעיתים ההודעות עלולות להשלח על ידי GMAIL למחיצת ה"ספאם" שלך לכן יש לבדוק גם בה אם הגיעו הודעות כנ"ל.

 

כתב: ד"ר משה רענן.     © כל הזכויות שמורות 

הערות, שאלות ובקשות יתקבלו בברכה.   

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר