סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

מלחמת אתרוגים / חנן חריף

יומא כח ע"ב

פורסם במדור "שולי הדף" במוסף 'שבת', מקור ראשון


דף כח ע"ב – "אמר רב קיים אברהם אבינו כל התורה כולה, שנאמר 'עקב אשר שמע אברהם בקולי' וגו'...".

דברי רב אלו תמוהים, שכן עיקרם כבר מופיע כמשנה מפורשת בסוף מסכת קידושין. אפשר שהחידוש הוא בסיומת: "אמר רבא ואיתימא רב אשי, קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תבשילין. שנאמר: 'תורותי' – אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה". מטרת הגמרא בחזרה על המדרש היא לטעון לתוקפה הבלתי מעורער של התורה שבעל פה, ולאו דווקא לספר (שוב) על אברהם אבינו. דמותו של אברהם 'מגויסת' על מנת ליפות את כוחה של התורה שבעל פה. מגמה זו מתיישבת עם מה שהובא מעט קודם לכן (דף כו ע"ב) בדבר הכהן הצדוקי שניסך את המים בחג הסוכות על רגליו (רש"י: "לפי שהיה צדוקי ואינו מודה בניסוך המים") "ורגמוהו כל העם באתרוגיהן".

על אף שאין קשר ישיר בין שתי הנקודות, נדמה כי ניתן לזהות את המגמה המשותפת של שני הקטעים הללו בהתמודדות עם האתגר הצדוקי. הראשון בדרך של אכיפה שאיום בצידה ("ורגמוהו..."), והשני – בהתמודדות עקרונית, בפולמוס רעיוני נגד שוללי התורה שבעל פה ודרשותיה.
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר