סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

שלוש מחלוקות באיסור לבטל איסור לכתחילה

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

בכורות כג ע"א

  

בגמרא מדובר על אדם שיש לו אוכל טמא ורוצה לערב אותו עם אוכל טהור באופן שהטהור יהיה הרוב וכך תתבטל הטומאה, וכל התערובת תיחשב לאוכל טהור.

תוספות מקשים על כך מהכלל האומר ש"אין מבטלין איסור לכתחילה", ומדבריהם משמע שכשם שיש איסור לבטל איסור לכתחילה כך גם אסור לבטל טומאה לכתחילה, אולם יש הסבורים שהאיסור לבטל איסור לכתחילה שייך דווקא לגבי איסור שאסור לכולי עלמא, אולם טומאה שאינה דבר איסור, שכן לסתם אדם מותר לאכול אוכל טמא – מותר גם לבטלה לכתחילה.

מחלוקת נוספת בעניין האיסור לבטל איסור לכתחילה יש בין הראשונים. לדעת הרוב האיסור הזה הוא מדרבנן, כלומר: מן התורה מותר לבטל איסור לכתחילה ורק חכמים אסרו לעשות זאת, אולם לדעת הראב"ד זהו איסור מן התורה.

במסכת ביצה (ד,ב) נאמר שהאיסור לבטל איסור לכתחילה תקף רק לגבי איסורים מן התורה, אבל איסורים דרבנן מותר לבטל לכתחילה. בבירור ההלכה שם מובאת מחלוקת הראשונים: לפי דעה אחת מותר לבטל לכתחילה איסור דרבנן דווקא אם אין לו מקור ושורש בתורה, אולם איסור דרבנן שיש לו שורש בתורה אסור לבטל לכתחילה, ואילו לפי הדעה השניה מותר לבטל לכתחילה כל איסור דרבנן.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר