סקר
כמה זמן אתה כבר גולש בפורטל הדף היומי






 

הרב יוסף שמשי, מחבר תוכנת "גמראור"
עקרונות בכללי הגמרא ובלשונה
 

הסבר הביטוי: "לא שמענו"

[ביאור מונחי הקישור בגמרא]

כריתות טו ע"ב


מתני'. ועוד שאלו ר' עקיבא: השוחט ה' זבחים בחוץ בהעלם אחת, מהו? חייב על כל אחת ואחת או אחת על כולן? אמרו: לו: לא שמענו. אמר רבי יהושע: שמעתי, באוכל מזבח אחד מה' תמחויין בהעלם אחת, שהוא חייב על כל אחת ואחת משום מעילה, ורואה אני שהדברים ק"ו.
אמר ר"ש: לא כך שאלו ר' עקיבא, אלא באוכל נותר מחמשה זבחים בהעלם אחת, מהו? חייב אחת על כולן או חייב על כל אחת ואחת? אמרו לו: לא שמענו. א"ר יהושע: שמעתי באוכל מזבח אחד בה' תמחויין בהעלם אחת, שהוא חייב על כל אחת ואחת משום מעילה, ורואה אני שהדברים ק"ו.
אמר לו ר' עקיבא: אם הלכה נקבל, אם לדין יש תשובה. אמר לו: השב. אמר: ולא, אם אמרת במעילה - שעשה בה את המאכיל כאוכל ואת המהנה כנהנה, צירף את המעילה לזמן מרובה, תאמר בנותר שאין בו אחת מאלו?

1.
בדף הנוכחי יש כמה משניות הכוללות שאלות ששאל רבי עקיבא את רבן גמליאל ואת רבי יהושע. לכל השאלות ענו לו שלא שמעו ממש את התשובה לשאלה זו, אבל שמעו תשובה לדין אחר שממנו ניתן להסיק תשובה עקרונית גם על שאלתו של רבי עקיבא.
במשנתנו יש פירוט מורחב יותר של הדיון.

2.
מה פירוש הביטוי "לא שמענו". בפשטות הכוונה היא, שלא שמענו מרבותינו. ואולי יש לומר גם, שלא שמענו שיש הלכה למשה מסיני מפורשת ולכן ניתן ללמוד מדין אחר.

2.1
גם לגבי הדין האחר נאמר "שמענו". האם הכוונה למסורת "רגילה" או ל"הלכה למשה מסיני"?

3.
במשנתנו יש תוספת במשא ומתן בין החכמים. רבי עקיבא עונה: "אם הלכה נקבל אם לדין יש תשובה" - 2 מופעים במשניות + מופע יחידאי בגמרא בסוגייתנו [מלבד ציטוט שתי המשניות בש"ס]. כוונת רבי עקיבא לומר: אם הלימוד מהדין הידוע הוא עצמו התקבל במסורת [ולפי רבנו גרשם מדובר ב"הלכה למשה מסיני"] הרי שרבי עקיבא "מקבל", אבל אם הדין נלמד מסברא עצמית של רבן גמליאל ורבי יהושע הרי שרבי עקיבא רשאי לחלוק מסברא והוא מציע דחיה לאותו לימוד.

3.1
ונראה להסביר שבתקופה זו של התנאים התבררו המסורות של דברי התורה. ולכן היה חשוב להם [ובעיקר לרבי עקיבא] להבהיר את המקור המדוייק לכל דין: הלכה למשה מסיני; מסורת קדומה; סברא עצמית.

4.
ויש להעיר, שרבי שמעון במשנה מעיד ששאלת רבי עקיבא היתה שונה. מכאן ניתן ללמוד שגם כאשר דברי חכם מובאים במשנה כ"מעשה" אין הדבר הכרחי, שבא ללמדנו דווקא שכך אמנם היתה דעתו לפי כל תלמידיו.

5.
ובגמרא יש המשך לדיון:

אמר לו ר' עקיבא: אם הלכה נקבל כו'. קיבלה רבי יהושע להא תשובה מר' עקיבא או לא? ת"ש

הגמרא מבררת האם רבי יהושע קיבל את סברת רבי עקיבא או לא. ויש לומר, שעצם הדיון כאן בא ללמדנו שלולא זאת, ההלכה צריכה להיות כרבי יהושע נגד רבי עקיבא.

ההמשך הוא בדף הבא...

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר