סקר
לקראת סיום מסכת עירובין


 

האיסור לאכול לפני התפילה

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

ברכות י ע"ב

  

בגמרא נאמר שאסור לאכול לפני התפילה מפני שאסור לאדם לאכול קודם שמתפלל על דמו, כפי שדרשו מהפסוק (ויקרא יט,כו): "לא תאכלו על הדם", ומלבד זאת זוהי גאווה לאכול לפני שמקבל עליו האדם עול מלכות שמים.

ב"בירור הלכה" מובאת מחלוקת הראשונים האם איסור זה הוא איסור מן התורה או מדרבנן ומובן שעניין זה תלוי גם בשאלה האם יש מצווה מן התורה להתפלל.

ב"הלכה ברורה" מובאים דברי הרמב"ם והשולחן ערוך הפוסקים שלסתם אדם אסור לאכול ולשתות לפני התפילה, אולם אדם שהוא צמא או רעב הוא בכלל החולים ואם אינו מסוגל לכוון את דעתו לתפילה מותר לו לאכול ולשתות כדי שיוכל לכוון את דעתו. ב"בירור הלכה" מובא שהבית יוסף כתב שייתכן שכיום אין מקום להיתר זה, מפני שממילא אין אנו מכוונים בתפילה כראוי.

עוד מובא ב"בירור הלכה" שבסידור עולת ראיה (לפני פסוקי דזמרה) מובא שכשהיה מרן הרב קוק זצ"ל צריך לטעום תה עם חלב לפני התפילה, היה אומר קודם לכן את ברכות התורה, ברכות השחר ועוד, והיה מקפיד לומר את "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד" (תהלים ל), ואמר בשם אביו, הרב שלמה זלמן זצ"ל, שבאמירת הפסוק "מה בצע בדמי ברדתי אל שחת", יוצאים בשעת הדחק ידי תפילה על הדם, וממילא אין בזה עבירה על האיסור הנזכר בגמרא.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר