סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

זורע צדקות מצמיח ישועות

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

ברכות סד ע"א

  

סיפר הרה"ג יצחק זילברשטיין שליט"א: היה מעשה שגזרו על היהודים שדרו בעיר מסויימת גזרה קשה, ושלחו לצדיק פועל ישועות שיתפלל בעדם. הצדיק ביקש שישלחו לו כסף כדי לחלק לאלמנות ויתומים. ואכן לאחר זמן קצר מאז ששלחו את הכסף, הגיע מכתב שהגזרה בטלה, אלא שהתאריך של המכתב היה תאריך מוקדם יותר לזמן שבני העיר שלחו את הכסף, ולכן היו לצים שדרשו מהצדיק את הכסף בחזרה, כי נתברר שהיתה נתינה בטעות. השאלה הגיע לידי המהרש"ם ופסק שלא צריך להשיב את הכסף, והביא ראיה מהמבואר בסוף מסכת ברכות שה' בירך את בית עובד אדום הגיתי בעבור שכבד ורבץ לפני הארון, שילדו חמות אשתו ושמונה כלותיה ששה ששה בכרס אחד. ולכאורה הרי הארון היה מונח בבית עובד אדום רק שלושה חדשים, כמבואר בספר שמואל (ב ו יא), ואיך יתכן שבזמן זה כבר התברכו וילדו שישיות. אלא כיון שכלפי שמיא גליא שעתיד הארון להיות בביתו, שלח הברכה עוד טרם שהגיע הארון, כדי שיוכל להתברך מיד. וכן כאן, כיון שנדר צדקה הקדוש ברוך הוא הסיר הגזירה למפרע.

אפשר למצוא רמז לכך בלשון התפילה: "זורע צדקות מצמיח ישועות". הקב"ה זורע את צדקותיו כל הזמן. בכל עת יש פוטנציאל של ישועה. כאשר מגיע הזמן הוא מצמיח את הישועה שכבר נזרעה לפני כן והתפתחה מתחת לפני השטח. כך גם מתפללים שהקב"ה יצמיח את צמח דוד, כלומר שהצמח שכבר קיים יצמח באופן שנוכל לראותו. ישועת ישראל השלמה כבר קיימת ויהי רצון שנזכה לראותה בקרוב בימינו.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר