סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

האם המלאכים יודעים מה שבלב כל אדם?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת יב ע"ב

  

בגמרא נאמר שבדרך כלל אסור לאדם להתפלל על בקשת צרכיו בארמית, כי מלאכי השרת אינם מכירים שפה זו ולא יוכלו לסייע לקבלת תפילתו, חוץ ממי שמתפלל על חולה בפניו, כי אז השכינה מצויה ותפילתו נשמעת.

תוספות (ד"ה שאין) תמהים על כך: הרי אפילו מחשבה שבלב כל אדם יודעים המלאכים ואיך ייתכן שאינם יודעים ארמית?
בעל מעדני יום טוב (על הרא"ש ברכות פ"ב אות ו) כתב שיש להוכיח שאכן מלאכי השרת יודעים מה שבלב כל אדם ממה שכתב הרמב"ם (מו"נ ח"ב פמ"ה) שמי שמתנבא על ידי מלאך גדול יותר מבעל רוח הקודש, ומכיוון שמי שיש לו רוח הקודש יכול לדעת מה שבלב כל אדם, כמו שידעה רבקה מה שבלבו של עשיו שרצה להרוג את יעקב, וכמו שידעו מרדכי ואסתר מה אמר המן בלבו (מגילה ז,א) כל שכן שמלאך יודע מה שבלב כל אדם.

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל העיר על כך (כפי שמודפס בגמרא בהוצאת מכון "הלכה ברורה") שיש לעיין בספר הזוהר (בראשית קא,ב), שם נאמר שמלאכים אינם יודעים מענייני העולם הזה כלום חוץ ממה שנמסר להם לדעת, לכן היו צריכים המלאכים לשאול את אברהם אבינו: "איה שרה אשתך", ולכן היה צריך הקב"ה בעצמו להרוג את הבכורות במצרים, כמו שכתוב: "אני ולא מלאך", משום שהמלאכים לא יכלו לדעת מיהו בכור ומי אינו בכור. בין המפרשים יש שהבינו שיש מחלוקת בין התוספות לבין ספר הזוהר, ויש שכתבו שניתן ליישב באופן שאין מחלוקת ואכמ"ל.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר