סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

הארה שבועית מהתלמוד הירושלמי במסגרת הדף היומי

הרב אברהם בלס, מכון הירושלמי

שבת יט ע"א

 

תלמוד בבלי שבת יט, א:
"תנו רבנן: אין צרין על עיירות של נכרים פחות משלשה ימים קודם לשבת, ואם התחילו - אין מפסיקין. וכן היה שמאי אומר: עד רדתה - אפילו בשבת".

לפי פשט הבבלי לכתחילה אין שום אפשרות להתחיל מלחמה בשבת.

לעומת זאת אנו מוצאים בירושלמי בסוגיה המקבילה כיוון שונה לגמרי.
תלמוד ירושלמי שבת א, ח:
"אין מקיפין על עיר של גוים פחות משלשה ימים קודם לשבת הדא דתימר במלחמת הרשות אבל במלחמת חובה אפילו בשבת שכן מצינו שלא נכבשה יריחו אלא בשבת דכתיב: כה תעשה ששת ימים וכתיב וביום השביעי תסובו את העיר שבע פעמים וכתיב עד רדתה אפילו בשבת".

לדעת הירושלמי ההגבלה של שלושה ימים קודם השבת היא רק במלחמת רשות, אולם במלחמת מצווה ניתן לפתוח אפילו בשבת עצמה, כמו שאנחנו לומדים ממה שקרה בפועל ביריחו שם התחילו את המלחמה בשבת.

התלמוד הירושלמי, תורתה של ארץ ישראל היא הרבה יותר לאומית ולכן היא מתירה גם להתחיל מלחמה שהיא מלחמת מצווה, כמו כיבוש הארץ, גם בשבת.
 

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר