סקר
בבא מציעא - הפרק הקשה במסכת: 

האם מותר להאזין בשבת לרדיו של גוים?

נקודה למחשבה בדף היומי עם הלכה ברורה ובירור הלכה / הרב דב קדרון

שבת יח ע"א

  

במשנה נאמר שלדעת בית הלל מותר להתחיל בעשיית מלאכה ביום שישי, אף אם המלאכה ממשיכה להיעשות בעצמה במהלך השבת, לכן מותר לפתוח את הברז להשקות את הגינה לפני השבת וכיוצא בזה. אולם בגמרא נאמר שאסור לשים חיטים בתוך ריחים של מים אלא אם כן כל החיטים ייטחנו לפני השבת. יש מחלוקת בגמרא מדוע שונה דין טחינת חיטים ממלאכות אחרות ואחד ההסברים הוא שבטחינה בריחים יש השמעת קול ולכן זה אסור. ב"בירור הלכה" מובאות דעות הפוסקים איך יש לפסוק, ומובא ב"הלכה ברורה" שהמחבר בשולחן ערוך מתיר זאת ולא חושש להשמעת קול ואילו הרמ"א פוסק להחמיר לכתחילה, כדי שלא יאמרו שפלוני עושה מלאכה בשבת.

הפוסקים האחרונים נחלקו ביניהם האם מותר ליהודי בחו"ל, במקום שעובדי הרדיו הם גוים, לפתוח את מכשיר הרדיו מלפני השבת ולהאזין לו בשבת. הגר"מ פיינשטיין זצ"ל (אגרות משה או"ח ח"ד סימן פד) פסק שאסור, מכיוון שזה משמיע קול ובדרך כלל רגילים להדליק את המכשיר בשבת יש לחוש למראית עין שאנשים יחשבו שהמכשיר הודלק בשבת.

לעומת זאת בעל שו"ת חלקת יעקב (או"ח סימן סג) כתב שמותר לעשות זאת, אם כי לא מומלץ לעשות כן, משום שמעיקר הדין ההלכה היא שלא חוששים להשמעת קול, רק לכתחילה ראוי להחמיר, אולם במקום שיש הפסד מרובה, או לצורך השבת מותר, לכן מי שבשבילו זהו עונג שבת להאזין לרדיו, לדעתו מותר להפעילו מלפני השבת. כל זה כמובן בתנאי שברדיו לא עובדים יהודים.

תגובות

הוספת תגובה

(לא יפורסם באתר)
* (לצורך זיהוי אנושי)
תכנות: entry
© כל הזכויות שמורות לפורטל הדף היומי | אודות | צור קשר | הוספת תכנים | רשימת תפוצה | הקדשה | תרומות | תנאי שימוש באתר | מפת האתר